E-savjetovanje: Uredba o pričuvnoj policiji

E-savjetovanje: Uredba o pričuvnoj policiji

Opis savjetovanja: Člankom 14. stavkom 1. Zakona o policiji („Narodne novine“, br. 34/11., 130/12., 89/14. – Vjerodostojno tumačenje, 151/14.,  33/15.. 121/16. i 66/19.) propisano je da se za obavljanje određenih  policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova...