Novi Zakon o privatnoj zaštiti

Novi Zakon o privatnoj zaštiti

U Narodnim novinama objavljen je novi Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16-2020), koji stupa na snagu 8 dana nakon objave. Prvi zakon kojim je djelatnost privatne zaštite uređena u Republici Hrvatskoj bio je Zakon o zaštiti osoba i imovine iz 1996 godine (NN br. 83/96,...