U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore uz strukovnu potporu Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske gospodarske komore i časopisa Zaštita svečano obilježen 21. rujna 2023. Dan zaštitara i blagdan svetog Mateja.

Na početku svečanosti, uvodnim govorom se obratila sudionicima predsjednica Ceha, Lidija Stolica:

Čestitamo svima koji se bave odgovornim poslovima sigurnosti, koji su nekad bili zaštitari, te našim budućim kolegicama i kolegama. Posebnu počast iskazujemo zaštitarima koji su stradali pri obavljanju svojih zaštitarskih poslova i onima koji su živote položili za samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom te poslove izrade prosudbi ugroženosti. Sa svojim ljudskim i tehničko tehnološkim kapacitetima zaštitarstvo kao sigurnosna djelatnost uključena je u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske i svakodnevno provodi poslove od vitalne važnosti za društvo u cjelini. Posebno ističemo njihovu važnu ulogu tijekom covid 19 pandemije, odkada je i Europska komisija zaštitare proglasila žurnim službama. Zaštitari i zaštitarke – tihi heroji su lice i duša privatne zaštite.

Zaštitarke i zaštitari su roditelji, imaju obitelji, oni su Vaši susjedi, prijatelji ili poznanici, apeliramo na sve da poštujete njihov rad, njihove upute i pokažete strpljenje prilikom obavljanja njihovih poslova.Nažalost, već godinama ovaj dan koristimo kako bismo skrenuli pozornost i na sve učestalije napade na zaštitarke i zaštitare pri obavljanju poslova. Ti napadi se ne karakteriziraju kao napadi na službene osobe, te smatramo da se u hitnoj proceduri to treba izmijeniti u kvalifikaciju napada na službenu osobu.

U tom smislu poduzimamo brojne aktivnosti i nadamo se da ćemo uskoro imati povratne informacije, te Vas pozivamo da se aktivno uključite u ove procese.Svakog dana 16 000 zaštitarki i zaštitara odgovorno i požrtvovno rade za plaću koja je gotovo 300 eura manja od prosječne mjesečne plaće u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Stoga je u našem zaštitarstvu što hitnije potreban Kolektivni ugovor kojim će se urediti materijalna prava i uvjeti rada zaštitara, a koji će pak biti obvezujući za sve korisnike privatne zaštite u javnom i privatnom sektoru. Postojanje i puna primjena Kolektivnog ugovora u privatnoj zaštiti, poput onog u članicama EU, omogućava stabilnost, rast i razvoj sektora privatne zaštite i bolje uvjete rada zaštitara.

Kao strukovno udruženje pokrenuli smo niz aktivnosti za Kolektivni Ugovor:

  • Incicirali na razini EU putem radnog odbora za socijalni dijalog Europske komisije, uključivanje UNI Europe kao krovne Europske sindikalne središnjice pokretanje aktivnosti, što će biti u narednim danima
  • Provedeno niz razgovora sa sindikatima i u pripremi je provođenje nacionalnog sitraživanja kako kod poslodavaca, tako i kod zaštitara vezanih na Kolektivno pregovaranje i Kolektivni ugovor
  • Jasan je stav države i podrška Kolektivnom pregovaranju u cilju postizanja proširenog Kolektivnog ugovora obvezujućeg za sve u sustavu privatne zaštite
  • Tu naglašavamo važnu ulogu Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi u Gospodarsko-socijalnom vijeću u postizanju Kolektivnog ugovora
  • Sklapanje Ugovora – složen je i trajan proces, koji traži međusobno uvažavanje i vrednovanje i njegovu punu primjenu kod korištenja usluga privatne zaštite u javnom i privatnom sektoru.

Položaj zaštitarki i zaštitara u društvu potrebno je što hitnije mijenjati, pogotovo kad uzmemo u obzir o kakvoj je stresnoj i izazovnoj djelatnosti riječ. Zaštitarstvo je izrazito uređena i normirana sigurnosna djelatnost i dio je ukupne sigurnosti RH, a zaštitari djeluju prema ovlastima propisanim Zakonom o privatnoj zaštiti te prethodno prolaze edukacije, sigurnosne i zdravstvene provjere, postupak dobivanja odobrenja i postoji Zakonom određena odgovornost svake osobe i njihove tvrtke.Smatramo važnim djelovati na promjenu negativne percepcije rada zaštitarske djelatnosti koja se stvara prilikom sporadičnih nezakonitih postupanja osoba koje najčešće i nemaju dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite.

Apeliramo da se u cilju objektivnog i cjelovitog informiranja javnosti, prilikom nekog događaja, s nadležnim tijelima provjeri, radi li se o zaštitarima koji imaju dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite ili se radi o neovlaštenom radu.

Podsjećamo da Zakon o privatnoj zaštiti obvezuje korisnike usluga privatne zaštite u javnom i privatnom sektoru na korištenje usluga tvrtki i obrta sa odobrenjem za poslove privatne zaštite, čiji zaposlenici – zaštitari, čuvari, zaštitari-tehničari imaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite.

Zaštitarke i zaštitari sastavni su dio opće sigurnosti, štite i brinu o Vašoj sigurnosti i sigurnosti Vaše imovine i uvijek su Vam spremni pomoći.Stoga tražimo od cjelokupnog društva da ih poštuje i pokaže razumijevanje prilikom obavljanja njihovih poslova.

U ime MUP-a RH – Ravnateljstva civilne zaštite u ime ravnatelja dr.sc. Damira Truta prigodno se obratio koordinator za poslove civilne zaštite Neven Karas, koji je uputivši čestitku svim zaštitarkama i zaštitarima istaknuo važnost njihove struke.

Zaštitarke i zaštitari, obavljajući poslove privatne zaštite, svoj temeljni rad usmjeravaju upravo na zaštitu ljudi i njihove imovine te tako djeluju na korist cijele društvene zajednice, rekao je koordinator Karas. Također, napomenuo je kako se uloga privatne zaštite prilagođava promjeni sigurnosnih okolnosti u svijetu, sve je prisutnija potreba za njezinim razvojem i integracijom u opću društvenu sigurnost te je potrebno sustavno djelovati kako bi zaštitarska djelatnost išla u korak s recentnim sigurnosnim dostignućima.

Postizanje željenog stupnja razvoja zaštitarske struke zahtjevan je i dugotrajan posao, čeka nas još puno aktivnosti kojima treba učiniti sve u cilju kontinuiranog podizanja kvalitete zaštitarske struke, pri čemu će Ravnateljstvo civilne zaštite sa svojim nadležnim službama i dalje pružati maksimalnu podršku, kazao je koordinator Karas te je svim zaštitarkama i zaštitarima zaželio uspješan daljnji rad.

U nastavku, voditelj Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sandro Šegedin u svom izlaganju naglasio je značaj tjelesne zaštite, istaknuvši probleme s kojima se zaštitarke i zaštitari svakodnevno susreću, ulogu poslodavca u njihovom radu te na potrebu povećanja kvalitete obavljanja poslova privatne zaštite kao i postizanja statusa i prepoznatljivosti zaštitarske struke.

U okviru obilježavanja Dana zaštitara održana je i panel rasprava na kojoj je iz Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovao načelnik Sektora za inspekcijske poslove Nikola Turkalj. Tijekom panel rasprave izmijenjena su iskustva u dosadašnjem radu, a razgovaralo se i o potrebi osuvremenjivanja privatne zaštite te njenoj ulozi u široj društvenoj sigurnosti. Karas je rekao da je postizanje željenog stupnja razvoja zaštitarske struke zahtjevan je i dugotrajan posao,

Čeka nas još puno aktivnosti kojima treba učiniti sve u cilju kontinuiranog podizanja kvalitete zaštitarske struke, pri čemu će Ravnateljstvo civilne zaštite sa svojim nadležnim službama i dalje pružati maksimalnu podršku.

U nastavku svečanog obilježavanja predstavljena je “Analiza djelatnosti privatne zaštite za 2022.” koju je za potrebe Ceha, HGK i časopisa Zaštita izradio Ekonomski institut Zagreb, a predstavio Bruno Škrinjarić. Valentina Lisak iz tvrtke Pro alarm rješanja govorila je o pripravništvu u zaštitarskoj djelatnosti, dok je voditelj Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sandro Šegedin, Voditelj Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove MUP-a RH, u svom izlaganju naglasio značaj tjelesne zaštite, istaknuvši probleme s kojima se zaštitarke i zaštitari svakodnevno susreću, ulogu poslodavca u njihovom radu te na potrebu povećanja kvalitete obavljanja poslova privatne zaštite kao i postizanja statusa i prepoznatljivosti zaštitarske struke.

Izvori: MUP RH, časopis Zaštita i Hrvatski ceh zaštitara