Na inicijativu domaćina Adria Security Summita, Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore održan je 13.09. sastanak predstavnika Slovenske zbornice za razvoj privatne sigurnosti, Komore za privatnu zaštitu Republike Makedonije  i Republike Srbije i po prvi puta predstavnika Komore Agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su se razmijenila iskustva i saznanja oko provođenja zakonskih odredbi koje definiraju područje privatne zaštite, javne ovlasti, važnost edukacije i podizanja razine stručnosti u i uvjeta obavljanja poslova privatne zaštite. Posebice se razgovaralo o ulozi privatne zaštite u zaštiti kritične infrastrukture, te jačanju javno-privatnog partnerstva i djelovanju Komora u okviru krovnog Europskog udruženja privatne zaštite – COESS-a.

Novi regionalni sastanak Komora dogovoren je za listopad 2017 u Skopju, Republika Makedonija.