U srijedu 31. svibnja u uredu Ceha održan je radni sastanak predstavnika Hrvatske obrtničke komore i predstavnika Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore o suradnji u primjeni  Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Predstavnici Ceha upoznali su predstavnike Obrtničke komore sa djelatnošću Ceha i njihovih članica koje su za svoje poslove licencirane od strane Ministarstva unutarnjih poslova i mogu ovlašteno provoditi – izrade elaborata, mehaničku zaštitu, tehničku i tjelesnu zaštitu. Članovi Hrvatske obrtničke komore, posebice zlatarske radionice u obvezi su usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti novčarskih institucija – izradi Elaborata, primjeni mjera tehničke i mehaničke zaštite. Tijekom sastanka razgovaralo se o odredbama Zakona i razmijenjena su dosadašnja praktična iskustva u njegovoj implementaciji.

Zaključeno je kako ce Ceh obavijestiti svoje članice i pozvati ih na suradnju u davanu cjelovitih kvalitetnih i optimalnih rješenja prema članicama Hrvatske obrtničke komore u cilju ispunjavanju odredbi spomenutog Zakona.

Članice Hrvatske obrtničke komore djeluju na cijelom prostoru RH, sukladno tome mogućnost sudjelovanja imaju se članice Ceha koje se bave izradom elaborata, mehaničkom i tehničkom zaštitom.