Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije

Sukladno članku 89. Zakona o privatnoj zaštiti, inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnoj zaštiti i propisa donesenih na temelju tog Zakona provodi Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno ovlaštene službene osobe Ministarstva (inspektori Službi za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije) u sklopu Područnih ureda civilne zaštite te nadzornici Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

Člancima 94. do 97. Zakona o privatnoj zaštiti propisane su prekršajne sankcije za pravne i fizičke osobe koje poslove odnosno djelatnost privatne zaštite ne obavljaju u skladu s odredbama Zakona.

Sve pravne ili fizičke osobe koje imaju saznanja o nezakonitom obavljanju poslova privatne zaštite ili obavljanju djelatnosti privatne zaštite od strane pravnih osoba i obrta koji nemaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje navedenih poslova, prijavu o navedenom mogu poslati na nadležno postupanje Inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove, elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH