Obavještavamo Vas kako je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za norme temeljem Odluke Predsjedničkog odbora europskih normizacijskih organizacija CEN-a i CENELEC-a (https://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2020-003.aspx), a sukladno zahtjevu Europske komisije omogućeno privremeno besplatno preuzimanje norma za osobnu zaštitnu opremu i medicinske proizvode.

Link za privremeno besplatno preuzimanje norma za osobnu zaštitnu opremu i medicinske proizvode – COVID-19: https://www.hzn.hr/default.aspx?id=1875

A istićemo samo dio Normi:
RN ISO 31000:2018    Upravljanje rizicima – Smjernice (ISO 31000:2018)    Risk management – Guidelines (ISO 31000:2018)
ISO 22316:2017         Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes
ISO 22320:2018         Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management
ISO 22395:2018         Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

HCZ