Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora i COESS- Konfederacija europskih sigurnosnih službi pozivaju Vas na međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „POMORSKA SIGURNOST 2022“ koja će se održati u petak 30.rujna 2022. s početkom u 09.00 sati na Sveučilištu u Splitu.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH,
suorganizatori i partneri Konferencije su Lučka uprava Split, Sveučilište u Splitu i Portus et navem.

U svjetlu donošenja nove Europske direktive o otpornosti kritičnih subjekata, u okviru Strategije sigurnosne unije, sa ciljem odgovora na globalne sigurnosne izazove organiziramo međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju: „Pomorska sigurnost 2022.“ koja će se održati u petak 30. rujna 2022, na Sveučilištu u Splitu.
Radni jezik konferencije je ENGLESKI (bez prevođenja).

SUDIONICI KONFERENCIJE

• predstavnici lučkih kapetanija
• voditelji poslova sigurnosti u lukama
• predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
• predstavnici radnog odbora za pomorsku sigurnost COESS-a
• predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova
• predstavnici sveučilišta
• članovi skupština, nadzornih odbora i upravama zaštitarskih trgovačkih društava
• konzultanti sigurnosti
• projektanti sustava sigurnosti
• stručnjaci i nastavnici sigurnosnog obrazovnog područja
• proizvođači tehničke opreme, uređaja i softvera