Hrvatski ceh zaštitara i Učilište ceha zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom civilne zaštite i u suradnji sa časopisom Zaštita pozivaju Vas na nacionalno strukovno online savjetovanje:

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija“

koje će se održati u srijedu 19.05.2021. s početkom u 13.00 sati putem Zoom aplikacije.

Na nacionalnom strukovnom online savjetovanju biti će javno predstavljanje i tumačenje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti novčarskih institucija. Sudionici mogu prilikom prijave za sudjelovanje postaviti svoja pitanja o izmjenama i dopunama Zakona, te na Savjetovanju dobiti na njih odgovore. Pitanja je moguće postaviti najkasnije do četvrtka 13.05.2021.

NOVI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 46-2021.), objavljen je 30.04.2021., a stupa na snagu osmog dana od objave. Zakon možete preuzeti ovdje.

SUDJELOVANJE I PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE

Za sudionike osigurano je sudjelovanje BEZ NAKNADE uz obveznu prijavu! Broj sudionika je ograničen. Prijave za sudjelovanje primaju se do popunjena kapaciteta, a zaprimati će se prema redoslijedu prijava.

Molimo prijavite odmah Vaše sudjelovanje putem slijedećeg LINKA.

OBRAZAC ZA POSTAVLJANJE PITANJA

Sudionici mogu prilikom prijave za sudjelovanje postaviti svoja pitanja o izmjenama i dopunama Zakona, te na Savjetovanju dobiti na njih odgovore.
Svoja pitanja Sudionici mogu postaviti putem obrasca najkasnije do četvrtka 13.05.2021. Preuzmi obrazac.

PROGRAM NACIONALNOG SAVJETOVANJA:

SatnicaTema
13.00 - 13.05Uvodna obraćanja

- Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH
- Ceh zaštitara
13.05 - 13.40Uvodno izlaganje

Predstavljanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

- Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH
13.40 - 14.40Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija“ u praksi (pitanja i odgovori)

- Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH
- Ceh zaštitara
14.40 - 15.10Panel

Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija
15.10 - 15.20Završna riječ i završetak savjetovanja
„ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA“, SRIJEDA 19.05.2021.