Povijest Ceha

1992.

Travanj – lipanj: Neformalni razgovori, sastanci, priprema inicijativnog sastanka
26. lipanj: Inicijativni sastanak Hrvatskog ceha zaštitara
Srpanj – listopad: Sastanci Inicijativnog odbora; priprema osnivačke skupštine
18. studeni: Osnivačka skupština Hrvatskog ceha zaštitara
11. prosinac: Hrvatski ceh zaštitara upisan u Registar udruženja građana

1993.

21. svibnja: Izborna skupština Hrvatskog ceha zaštitara, Zagreb
23. svibnja: Izašao prvi broj Glasnika Hrvatskog ceha zaštitara
17. studeni: Tribina – Kriminalitet u Hrvatskoj

1994.

Siječanj: Klub – Zakon o zaštitarstvu
21. ožujak: Tribina – Politika suzbijanja kriminaliteta putem prevencije i represije
18. svibanj: Godišnja skupština Hrvatskog ceha zaštitara
28. i 29. rujan: Savjetovanje – Zaštita 2000
5. listopad: Inicijativni sastanak za osnivanje sekcije zaštite u bankarsko-novčarskom poslovanju Hrvatskog ceha zaštitara
7. listopad: Predstavljanje blindiranog vozila tvrtke Štit, Zagreb
11. i 12. studeni: Godišnja konvencija Hrvatskog ceha zaštitara, Trakošćan.
3. studeni: Inicijativni sastanak za osnivanje sekcije osiguratelja Hrvatskog ceha zaštitara.
27. prosinac: Klub – Izložba Interprotex security na Zagrebačkom velesajmu.

1995.

2. veljače: Klub – Preporuka Ceha o kalkulaciji cijene sata usluge čuvanja.
23. veljače; Rasprava o Preporuci Hrvatskog ceha zaštitara o sadržajima i postupcima izrade dokumentacije koja prati zaštitno-alarmne uređaje, opreme i sustave.
3. ožujak: Inicijativa za osnivanje sekcije zaštite u turizmu Hrvatskog ceha zaštitara, Poreč
5. travanj: Izvanredna skupština Hrvatskog ceha zaštitara.
19.i 20. travanj: Predstavljanje sustava za dojavu požara ESSER.
20. svibanj: Zbornik radova – Zaštita 2000
Na ukupno 106 stranica objavljena su sva predavanja održana 28. i 29. rujna 1994 za vrijeme trajanja dvodnevnog savjetovanja u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara i švicarske tvrtke Bauer na kojem su sudjelovali vodeći domaći i inozemni predavači s temom primjene mehaničkih sredstava u zaštiti imovine.
25. svibanj: Ljetopis Hrvatskoga ceha zaštitara 1992 – 1995
Hrvatski ceh zaštitara izdao je u povodu prve izložbe zaštite u Hrvatskoj, pregled svog trogodišnjeg rada Ljetopis Hrvatskog ceha zaštitara 1992 -1995. Na 100 stranica prikazana je djelatnost Ceha i njihovi ciljevi, dan je osvrt na stanje zaštitarstva u Hrvatskoj, kronološki su prikazane sve aktivnosti Ceha, opisana je organizacijska shema Ceha i objavljena su izvješća svih odbora i komisija kojima Ceh realizira svoje aktivnosti.
31. svibanj – 3. lipanj: Izložba INTERPROTEX – SECURITY 95
Prvi međunarodni sajam za zaštitu osoba i objekata, protupožarnu zaštitu i obranu, sa svim pratećim elementima zaštite dobara i ljudi. Najznačajniji dio programa izlaganja za Hrvatski ceh zaštitara je Security – izložba zaštitno-alarmne tehnike, uređaja i opreme koja je priređena u zajedničkoj organizaciji Ceha i Zagrebačkog velesajma. Na izložbi Security sudjelovalo je 119 izlagača, 42 domaća i 77 strana, što je činilo polovinu od ukupnog broja izlagača na cijeloj izložbi Interprotex. Tom prilikom Hrvatskom cehu zaštitara dodjeljeno je od Zagrebačkog velesajma priznanje za visoku razinu ukupnog nastupa na sajamskoj priredbi.
1. lipanj: Simpozij CRO Security 95 (INTERPROTEX)
Tema simpozija bili su propisi u zaštitarstvu i položaj privatnog zaštitarstva u svijetu i Hrvatskoj. Na simpoziju je predavanja održalo devet predavača, njih šest iz Hrvatske, dva iz Italije i jedan iz Slovenije. Osnovni cilj simpozija bio je razmijeniti iskustva na području pripreme, donošenja i primjene propisa s predstavnicima srodnih udruga u Hrvatskoj i susjednih zemalja koje imaju dužu tradiciju na tom području, a u svrhu pronalaženja ispravnog puta pri uvođenju takvih propisa u Hrvatskoj.
2. lipanj: Godišnja Skupština Hrvatskog ceha zaštitara (INTERPROTEX)
Redovita godišnja Skupština Hrvatskog ceha zaštitara održana je za vrijeme trajanja izložbe Interprotex – Security, pod pokroviteljstvom Zagrebačkog velesajma.
3. lipanj: Preporuka o sadržajima i izradi dokumentacija koje prate zaštitno-alarmne uređaje, opremu i sustave.
listopad: VdS – posjet Udruzi njemačkih osiguratelja
Delegacija Hrvatskog ceha zaštitara posjetila je vrhunski svjetski laboratorij za ispitivanje zaštitno – alarmnih uređaja i opreme, udruge njemačkih osiguratelja u Kölnu – VdS.
12. listopad: Preporuka o simbolima i kraticama za protuprovalne sustave.
10. – 11. studeni: Druga godišnja Konvencija Hrvatskog ceha zaštitara, Opatija
Raspravljalo se o položaju privatnog zaštitarstva u Republici Hrvatskoj, o problemima zaštite financijskih i drugih ustanova.
12. studeni: Preporuka o simbolima i kraticama za vatrodojavne sustave

1996.

9. veljače: Financijski forum – Tijekom trajanja Prvog Hrvatskog financijskog foruma Hrvatski ceh zaštitara predstavio je svoju Sekciju zaštite u bankarsko-novčarskom poslovanju.
15. veljače: Skupština Hrvatskog ceha zaštitara
Na Zagrebačkom velesajmu održana je 6. sjednica Skupštine Hrvatskog ceha zaštitara. Sjednicom je predsjedavao gospodin Mićo Mandić, član Upravnog odbora. Prisutne su izvjestili: predsjednik Ceha dr.sc. Ivan Husar o svim aktivnostima od održavanja prošle sjednice Skupštine, predsjednik Nadzornog odbora Frano Marušić o financijskom izvješću Ceha za 1995. godinu, koordinatorica Odbora za informiranje Danica Kauzlarić o izdanim Glasnicima i o redovitom izvješćivanju medija o svim aktivnostima Ceha, pročelnik Sekcije zaštite u bankarsko-novčarskom poslovanju mr.sc. Nikola Banović o osnivanju i programu rada te predstavljanju Sekcije na prvom financijskom forumu. Izabrani su novi članovi Upravnog odbora: Ilija Ivezić,iur. (Arsenal Ivezić d.o.o., Varaždin), Zoran Kovač, dipl.ing. dipl.oecc. (Domex MES Elektronika d.o.o., Zagreb), Velimir Ostoić, ing. (Eccos d.o.o., Zagreb), Robert Pažitka, ing. (Pro-alarm, Zagreb), Boris Popović, dipl.ing. (Alarm automatika d.o.o., Rijeka), Dane Sučić, dipl.oecc. (Zaštitar d.d., Bjelovar), Vjekoslav Šafranić (Sokol Šafranić d.o.o., Zagreb), Petar Šimac (Gradska sigurnost d.d., Split). Članovima Ceha učlanjenim nakon prošlogodišnje sjednice Skupštine svečano su uručene povelje o članstvu u Hrvatskom cehu zaštitara.
5. – 8. lipnja: Izložba INTERPROTEX SECURITY 96
6. lipanj: Okrugli stol – Ispitivanje i certificiranje zaštitno alarmnih uređaja i sustava (INTERPROTEX)
16. listopad: Zakon o zaštiti osoba i imovine
U Narodnim novinama broj 83 od 8. listopada 1996. objavljen je Zakon o zaštiti osoba i imovine. Za vrijeme izrade zakona valja napomenuti da je Hrvatski ceh zaštitara bio u posjedu čak dvanaest različitih prijedloga, da je uložio mnogo truda, volje i vremena i da je za ponovno prvo čitanje pripremio šezdeset amandmana.

1997.

27. veljače: Banka novog vremena
U organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara i tvrtke članice Biro-form, održan je u Zagrebu poslovni susret – Banka novog vremena. Teme poslovnog susreta bile su: organizacija financijskog sustava, zaštita gotovog novca i drugih vrijednosti, moderni platni sustavi i samoposlužno bankarstvo.
3. travnja: Osnivanje Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara
Održana je 7. sjednica, ujedno i posljednja Skupština Hrvatskog ceha zaštitara. Sjednicom je predsjedavo predsjednik dr.sc. Ivan Husar, a ujedno i podnio izvještaj o radu predsjednika, Upravnog odbora i aktivnostima Ceha od osnutka. Potom se pristupilo osnivanju novih udruga odnosno jednoglasno je usvojen prijedlog Upravnog odbora da svi članovi sadašnjeg Ceha imaju pravo biti članovi bilo koje novoosnovane udruge i plaćati samo jednu članarinu Savezu do svoje izborne skupštine. Nakon izbora svaka udruga će odlučiti o svom daljnjem radu. Za vršitelja dužnosti predsjednika Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara imenovan je dotadašnji predsjednik, dr.sc. Ivan Husar, a kao privremeno koordinacijsko tijelo pri Savezu imenovani su predstavnici Upravnih odbora novoosnovanih udruga.
Osnivanje Udruge tehničke zaštite
Dosadašnji dio Upravnog odbora izabran između tvrtki koje se pretežno bave tehničkom zaštitom će obnašati dužnosti privremenog Upravnog odbora do provođenja izbora i da će vršitelj dužnosti predsjednika biti dosadašnji dopredsjednik Ceha Velimir Ostoić. Udruga je prihvatila Statut i donijeta je i odluka o udruživanju udruge u Savez udruga Hrvatski ceh zaštitara.
Osnivanje Udruge tjelesne zaštite
Dosadašnji dio Upravnog odbora izabran između tvrtki koje se pretežno bave tjelesnom zaštitom če obnašati dužnosti privremenog Upravnog odbora do provođenja izbora i da će vršitelj dužnosti predsjednika biti dosadašnji dopredsjednik Ceha Petar Šimac. Udruga je prihvatila Statut i donijeta je i odluka o udruživanju udruge u Savez udruga Hrvatski ceh zaštitara.
Osnivanje Udruge projektanata zaštite
Inicijativni odbor treba sazvati sastanak zainteresiranih i formirati privremeni Upravni odbor te imenovati privremenog izvršitelja dužnosti predsjednika do održavanja izbora. Udruga je prihvatila svoj Statut i donijela odluku o udruživanju u Savez udruga Hrvatski ceh zaštitara.
11. – 15. lipnja: Izložba INTERPROTEX SECURITY 97
Treća međunarodna izložba Interprotex Security 97. Podržana je odluka Zagrebačkog velesajma da se ubuduće izložba održava bienalno.
8. listopad: Hrvatska udruga bankarsko-novčarske zaštite
Osnovana je Hrvatska udruga bankarsko-novčarske zaštite i postala članicom Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara. Za predsjednika udruge izabran je Vlatko Bašić, a za dopredsjednika Goran Grlić. Za članove upravnog odbora izabrani su: Vlatko Bašić, Željko Filipović, Goran Grlić, Alen Ostoić i Neven Peleš. Izabrana prva uprava ove udruge bila je ujedno i sastav Inicijativnog odbora, odnosno nasljednik Sekcije zaštite u bankarsko-novčarskom poslovanju.
18. prosinac: Izborna Skupština Udruge tehničke zaštite Održana u Zagrebu, a sjednicu je otvorio vršitelj dužnosti predsjednika Udruge tehničke zaštite gospodin Velimir Ostoić. Prihvaćanjem dnevnog reda krenulo se na provođenje izbora i donijeta je jednoglasna odluka o usklađivanju rada udruge s odredbama Zakona o udrugama koji je stupio na snagu u srpnju 1997. godine. Izabrani članovi uprave Udruge tehničke zaštite su: predsjednik udruge gospodin Anton Pelko (Tehnomobil, Zagreb), dopredsjednik udruge gospodin Josip Dijaković (Bravarija Dijaković, Sveti Križ Začretje), a za članove Upravnog odbora; Robert Pažitka (Pro-alarm, Zagreb), Igor Lulić (Secos, Varaždin), Miroslav Petrović (Alzas alarms, Čakovec), Frano Marušić (Tehnozavod, Zagreb) i Ratko Buić (Pula inženjering, Pula).
18. prosinac: Izborna Skupština Udruge tjelesne zaštite
Sjednica je održana u Zagrebu, a otvorio je predsjednik Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara na osnovu ovlasti vršioca dužnosti predsjednika gospodina Petra Šimca. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen i krenulo se na provođenje izbora i donijeta je jednoglasna odluka o usklađivanju rada udruge s odredbama Zakona o udrugama. Izabrani članovi uprave Udruge tjelesne zaštite su: predsjednik udruge gospodin Petar Šimac (Gradska sigurnost d.d., Split), dopredsjednik Vjekoslav Šafranić (Sokol Šafranić d.o.o., Zagreb), a za članove Upravnog odbora; Ilija Ivezić (Arsenal Ivezić d.o.o., Varaždin), Ljubo Matešković (Sigurnost d.d., Buje).
18. prosinac: Izborna Skupština Udruge projektanata zaštite
Sjednica je održana u Zagrebu, a otvorio je gospodin dr.sc. Ivan Husar. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno i započelo se provođenje izbora. Izabrani članovi uprave Udruge projektanata zaštite su: predsjednik gospodin Ivica Radovčić (Tehnika d.d., Zagreb), dopredsjednik Aleksandar Mihaly (Končar inženjering, Zagreb), a za članove Upravnog odbora; Dražen Horvat (Alarm automatika d.o.o., Rijeka), dr.sc. Ivan Husar (FER, Zagreb), Miljenko Rodek (Coning d.d., Varaždin), Zoran Saje (Tehnomobil d.o.o., Zagreb), Frano Svalina (Tehnozavod d.d., Zagreb).

1998.

18. lipnja:. Godišnja Skupština Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara, Zagreb
Sjednicu je vodio predsjednik Ceha gospodin dr.sc. Ivan Husar. Sjednici su bili nazočni predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova gospodin Vejić i gospođa Karlović. Dnevni red i izvješće predsjednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora prihvaćeno je jednoglasno. Glavni zaključak sjednice odnosi na daljnji rad Ceha i to prvenstveno: da se do 1. listopada 1998. godine trebaju revidirati liste članova pojedinih udruga i odlučiti da li će biti moguće održavati rad Ureda u sadašnjem obliku s dva uposlenika.
18. lipnja: Godišnja Skupština Udruge tehničke zaštite, Zagreb
Sjednicu je otvorio i vodio gospodin dr.sc. Ivan Husar umjesto odsutnog predsjednika gospodina Antona Pelka.  Na sjednicise  raspravljalo o odredbama prijedloga Pravilnika o tehničkoj zaštiti na koji treba reagirati. Doneseni su i zaključci: da se iz članstva isključe svi članovi koji nisu podmirili članarinu duže od tri mjeseca, da se do 1. listopada revidiraju liste članova i odluči da li će biti moguće održavati rad Ureda u sadašnjem obliku, ovlašćuje se Upravni odbor da u slučaju potrebe opstanka Udruge može podići iznos članarine koliko to bude potrebno, da se javnost obavijesti koje su to tvrtke članice Udruge koje su ujedno i licencirane za obavljanje poslova tehničke zaštite.
19.listopad: Seminar – Prepadi i oblici teških krađa u novčarskim institucijama
Seminar je održan za djelatnike Hrvatske gospodarske banke u organizaciji Hrvatske udruge bankarsko-novčarske zaštite. Cilj seminara bio je izaći u susret interesima svih koji imaju potrebu štititi svoje poslovanje te u cijelosti provesti odredbe Zakona o zaštiti osoba i imovine i njegovih podzakonskih akata, odnosno što kvalitetnija zaštita osoba i imovine posebno u institucijama izrazito izloženima rizicima, razbojstvima i sličnim kriminalnim radnjama.
29. listopad: Seminar – Građevna i mehanička zaštita trezora
U organizaciji Hrvatske udruge bankarsko-novčarske zaštite održan je seminar Građevna i mehanička zaštita trezora u Varaždinu. Teme seminara bile su: gradnja trezora, norme i preporuke, stupanj otpornosti, alati i proboj. Seminar je bio namijenjen trezoristima, voditeljima sigurnosti i izgradnje, osigurateljima i projektantima zaštite.
18. – 19. studeni: Delegacija ZADUŽENIJE NA RABOTICNIE ZA OBEZBEDUVANJE SKOPJE
Hrvatski ceh zaštitara bio je organizator dočeka delegacije i omogućio im posjete i razgovore u: Hrvatskoj gospodarskoj komori, MUP-u, Zračnoj luci, INI, Ministarstvu financija, Kovnici novca, Hrvatskoj narodnoj banci i Croatia osiguranju.
1. prosinac: Okrugli stol – Neki aspekti rizika na šalterskim radnim mjestima i njihova prevencija
Suradnjom Udruge tehničke zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova, održan je okrugli stol kojim su obuhvaćeni problemi učestalih prepada i razbojstava na šalterskim radnim mjestima i što sve mogu uraditi tvrtke preventivnim mjerama, obukom uposlenih na šalterima, organiziranjem zaštite odnosno prenosom rizika na osiguranje, a što ostaje na državi kao osnovnom garantu vrijednsti da čini.

1999.

18. – 21. svibnja: Sajam Varovanje – security
Na poziv Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje, Hrvatski ceh zaštitara na sajmu u Ljubljani predstavlja svoje članove.
8. – 12. lipnja: Izložba INTERPROTEX 99
Održan je 4. međunarodni sajam zaštite osoba i imovine. Na sajmu je izlagalo 196 izlagača iz 20 zemalja na ukupnoj izložbenoj površini od 11.000 m2.
11. lipnja: Seminar – Kriptografija (INTERPROTEX)
U organizaciji Saveza udruga Hrvatskog ceha zaštitara,  angažirani su mladi autori koji su kao studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu svoj diplomski rad izradili u okviru predmeta Alarmni sustavi iz područja kriptografije, obradili dio područja zaštite podataka i stavili na raspolaganje svima koje ovo područje zanima.
13. listopad: Godišnja Skupština Udruge tehničke zaštite
Skupština je održana u Zagrebu pod pokroviteljstvom člana tvrtke Tehnomobil. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Udruge gospodin Anton Pelko. Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno, a utvrđen je i dovoljan broj prisutnih s pravom glasovanja. Također je prihvaćeno i izvješće predsjednika o održanim aktivnostima i pripremama daljnjih aktivnosti Udruge i izvješće Nadzornog odbora Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara koje je podnio predsjednik Ivan Čulo. U raspravi o danjem radu Udruge izneseno je i mišljenje da se i sami članovi udruge nisu dovoljno angažirali, da je Ured Ceha u realizaciji aktivnosti posustao zbog čak dvije selidbe ureda i dugotrajnog bolovanja tajnice. Zaključak sjednice je da se od svih članova zatraže pismeni prijedlozi o sadržaju aktivnosti za daljnje aktivnosti Udruge.
16. listopad: Pripremni tečaj za polaganje ispita za zaštitara tehničke zaštite
Udruga tehničke zaštite u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova organizira pripremni tečaj za šezdeset polaznika.

2000.

29. ožujka 2000. Seminar o primjeni Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
Udruga tehničke zaštite u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova organizirala je seminar kojem je prisustvovalo pedeset i osam polaznika. Nakon seminara izrađen je prijedlog za izmjenu Pravilnika i u pisanom obliku poslan MUP-a.
5. svibanj 2000. Seminar o Zaštiti novca i vrijednosti u transportu
Seminar je organizirala Hrvatska udruga bankarsko-novčarske zaštite u Hrvatskoj narodnoj banci. Teme i nosioci rasprave bili su predstavnici MUP-a Odjela za nadzor rada zaštitarske i detektivske djelatnosti, a seminar je bio namijenjen novčarskim ustanovama, zaštitarskim tvrtkama i osiguravajućim društvima koji su i potaknuli njegovu organizaciju brojnim pitanjima glede primjene Pravilnika.
7. lipanj 2000. Seminar – Modus operandi kaznenih djela teških krađa i razbojništva
Udruga tehničke zaštite u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova organizirala je seminar gdje su izneseni statistički pokazatelji o broju kaznenih djela i načinu njihova izvršenja kako bi se pomoglo u svakodnevnom radu davateljima i korisnicima usluga zaštite.
9. studeni 2000. Osnovana Udruga unutarnjih zaštitarskih službi Intencija Ceha je okupiti sve subjekte kojima je zaštitarska djelatnost struka pa je tako nakon devetmjesečnog rada Inicijativnog odbora osnovana Udruga unutarnjih zaštitarskih službi. Skupštinom je predsjedavao gospodin Tihomir Dobrić koji je i izložio program rada u prvoj godini, a odnosi se na donošenje kodeksa zaštitarske etike unutarnjih zaštitaraskih službi, raspravu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti osoba i imovine i predstavljanje organizacije unutarnjih zaštitarskih službi u velikim i malim gospodarskim sustavima. Imenovani su članovi Uprave: predsjednik gospodin Dragan Horvat (Pliva d.d., Zagreb), dopredsjednik gospodin Tihomir Dobrić (Podravka d.d., Koprivnica), članovi Upravnog odbora: Ivica Medak (Lučka sigurnost, Ploče), Ivan Čulo (Ministarstvo financija, Zagreb), Vesna Nikša (Bilo d.d., Đurđevac), Predrag Bogović (Varteks d.d., Varaždin), Marijan Matić (Ad plastik d.d. Solin). Na sjednici usvojena je i odluka o udruživanju Udruge unutarnjih zaštitarskih službi u Savez udruga Hrvatski ceh zaštitara.
22. – 26. studeni 2000. Sajam Sicurezza
Predsjednik Hrvatskog ceha zaštitara gospodin Ivan Husar, posjetio je sajam na poziv i uz pokriće svih troškova od strane Talijanskog instituta u Zagrebu.
13. prosinac 2000. Seminar – Vatrodojava – propisi i praksa
Seminar je održan u organizaciji Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara i Ministarstva unutarnjih poslova. Radilo se zapravo o susretu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova iz Odjela za zaštitu od požara i eksploziva s ljudima koji u praksi moraju primjenjivati propise iz područja zaštite od požara, posebno što se tiče vatrodojave i vatrodojavnih sustava.

2001.

24. – 28. travnja 2001. Izložba INTERPROTEX 01
U ovoj izložbi sudjelovala su 113 izlagača na ukupnoj površini od 1.543 m2. Naših osam članova izlagalo je na izložbenoj površini od 556 m2.
26. travnja 2001. Seminar – Modus operandi provale, otuđenja i zaštita automobila
Seminar je održan u organizaciji Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara, a u sklopu izložbe Inetrprotex. Skup je bio namijenjen svim tvrtkama ili obrtima koje se bave ugradnjom alarmnih uređaja, osigurateljima, tvrtkama s velikim voznim parkom i auto kućama.
21. studeni 2001. Seminar – Organizacija i djelovanje unutarnjih zaštitarskih službi
Seminar je održan u organizaciji Udruge unutarnjih zaštitarskih službi u Koprivnici. Razlozi za održavanje skupa bili su potreba za razmjenom informacija o načinu organiziranja zaštite, izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba i imovine, povećanje efikasnosti zaštite s obzirom na uložena sredstva, načini za spečavanje krađa od strane zaposlenika u štićenim objektima i razmjena iskustava sudionika.
18. ožujak 2002. Održana Izborna Skupština Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara
Skupština je održana u Ministarstvu financija u Zagrebu. Za predsjednika Saveza udruga Hrvatski ceh zaštitara ponovo je izabran dr.sc. Ivan Husar, a za dopredsjednike izabrani su; Mladen Ozimec, Salon bankarske opreme, Zagreb i Mario Bartolec iz Varaždinske banke, Varaždin. Sastav izabrane uprave Ceha u cijelosti je objavljen u ovom Ljetopisu.
18. ožujak 2002. Održana Izborna Skupština Udruge tehničke zaštite
Skupština je održana u Zagrebu. Izabrani: predsjednik Mladen Ozimec, Salon bankarske opreme, Zagreb, i za dopredsjednik Robert Pažitka, Pro-alarm, Zagreb. Sastav izabrane uprave Udruge u cijelosti je objavljen u ovom Ljetopisu.
18. ožujak 2002. Održana Izborna Skupština Hrvatske udruge bankarsko-novčarske zaštite
Na Skupštini je dosadašnji predsjednik Vlatko Bašić istakao: da prvo, s obzirom da smo sve više izloženi rizicima u poslovanju, trebamo odmah primjeniti novi koncept zaštite u duhu novog prijedloga stradegije nacionalne sigurnosti, te drugo da uz sav plan aktivnosti u jesen nas čeka proslava obilježavanja deset godina rada Hrvatskog ceha zaštitara, te je sve zamolio da ulože dodatni žar i ponos u obavljanju poslova te na taj način uveličaju desetgodišnji doprinos naše djelatnosti gospodarskom napretku zemlje. Izabrani su: za predsjednika Mario Bartolec, Varaždinska banka, Varaždin, i za dopredsjednika Vlatko Bašić iz Hrvatske narodne banke, Zagreb. Sastav izabrane uprave Udruge u cijelosti je objavljen u ovom Ljetopisu.
18. ožujak 2002. Godišnja Skupština Udruge unutarnjih zaštitarskih službi
Održana je prva redovita godišnja Skupština ove udruge s dnevnim redom: izvještaj predsjednika i osvrt na aktivnosti u protekloj godini. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Udruge gospodin Dragan Horvat i podnio je izvještaj o radu Udruge. Naglašeno je da je od usvojenog programa rada realiziran seminar Organizacija i djelovanje unutarnjih zaštitarskih službi u prostorijama Podravke u Koprivnici.
20. studeni 2002. Proslava desete godišnjice Hrvatskog ceha zaštitara
U Zagrebu, Restaurant Paviljon, Trg kralja Tomislava 22, održana je proslava desete godišnjice Hrvatskog ceha zaštitara. Proslava je održana pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića i ministra Ministarstva unutarnjih poslova gospodina Šime Lučina.
15. siječnja 2003. Koordinacijski sastanak

20. veljača 2003. Okrugli stol – zakon o privatnoj zaštiti
16-18. lipnja 2003. Seminar cjelovita obrada prepada na banku s uključenom vježbom – Policijska akademija
11. ožujka 2003. Održani ponovljeni izbori za predsjednika Hrvatskog ceha zaštitara i Udruge tehničke zaštite.
01.-04. listopada 2003 Izložba Interprotex
03. listopada 2003 Prezentacija programa rada udruge tehničke zaštite održana je na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu. Prezentacija je bila namjenjena svim licenciranim tvrtkama tjelesne i tehničke zaštite, licenciranim obrtima tehničke zaštite i osobama kojima je tehnička zaštita bazna struka. Voditelj prezentacije, predsjednik udruge tehničke zaštite gospodin Boris Popović,dipl.ing.
06.-17. listopada 2003 Izrada primjedbi i prijedloga na Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
26. veljače 2004 Seminar o novom Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
27. veljače 2004 Seminar o primjeni Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
srpanj 2004 Promocija – Priručnik za zaštitarstvo
29. rujna 2004 Promocija – Preporuke o sustavima video-nadzora
28. listopada 2004 Seminar o primjeni Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
30. travnja 2005 Pripremni tečaj za polaganje ispita za zaštitara – tehničara
U suradnji s Inspektoratom unutarnjih poslova HCZ je izdao skriptu i organizirao pripremni tečaj za polaganje ispita za zaštitara tehničara prema odredbama novog Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04). Tečaj je održan 30. travnja 2005. godine u Zagrebu te će se dodatni tečajevi organizirati prema potrebama.
travanj 2005. U travnju 2005. godine Udruga tehničke zaštite je održala redovitu sjednicu Skupštine na kojoj su donesene neke značajne odluke te je usvojen program rada za narednu godinu. Usvojen je novi Protokol učlanjenja u Udrugu te je uvedena klizna skala obračuna iznosa članarine kojoj je kriterij broj zaposlenih zaštitara tehničara. Cilj donesenih odluka je stvoriti realnu sliku o tome što kandidat može očekivati od Udruge, osnažiti osjećaj pripadnosti Udruzi, privući veći broj članova te, u konačnici, podići kvalitetu struke na višu razinu.
29.09.2005 Sinergija zaštitarske i osiguravateljne djelatnosti
Savjetovanju, održanom pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatske gospodarske komore g. Nadana Vidoševića, prisustvovalo je sedamdesetak predstavnika zaštitarskih tvrtki i osiguravajućih društava te pripadnika MUP-a.
Predavači:
g. Damir Funčić, dipl.iur., predsjednik Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnost
g. Marijan Mažuran, Croatia osiguranje d.d.
g. Boris Popović, dipl.ing., predsjednik Udruge tehničke zaštite HCZ
g. Robert Kralj, dipl. krim., direktor Intersig d.o.o.
g. Zlatimir Kaštelanec, dipl.ing., MUP
g. Kristijan Gasparini, KWSO
ZAKLJUČCI
1) Na tržištu je prisutan problem nelojalne konkurencije, zbog niske i neprimjerene cijene sata rada zaštitara te bruto dobit ne raste istim tempom kao i ukupni prihod. Značajno odstupanje prosječne plaće (2.660.00) koja je manja za gotovo 26% u odnosu na prosjek privrede (3.641.00) odraz je spomenute nelojalne konkurencije na tržištu usluga zaštite koja neprimjereno niskim cijenama sata zaštitara dugoročno gledano dovodi do nerentabilnosti i neekonomičnosti poslovanja. Zbog negativnog trenda kontinuiranog porasta broja kriminalnih radnji i aktivnosti može se zaključiti da će potreba za uslugama tjelesne i tehničke zaštite i dalje rasti te da će se ostvarivati značajni porasti u realizaciji usluga istih.
2) Postoji sve veća potreba za intenziviranjem zaštitara i osiguravatelja koji za zajednički cilj imaju smanjenje rizika korisnika i zaštite i osiguranja – izrečeno je kako od strane zaštitara tako i od strane osiguravatelja. Suradnja se potiče i intenzivira, zaštitari nastoje djelovati preventivno i to na način da se odvrati, uspori i spriječi počinjenje kaznenog djela kroz razne oblike zaštite ili, ukoliko je djelo počinjeno, omogućavanje identifikacije počinitelja i pravna sankcija. Osiguravatelji, pak sklapanjem police osiguranja protiv određenih vrsta rizika nastoje ublažiti počinjenu materijalnu štetu. Navedeno dakako navodi na zaključak da obje strane imaju zajednički cilj.
Hrvatski ceh zaštitara dostavio je Hrvatskoj gospodarskoj komori (Udruženju istražnih i zaštitnih djelatnosti i Udruženju osiguravatelja) prijedlog Preporuke o korištenju odredbi propisa s područja privatne zaštite u osiguravateljnoj praksi. Prijedlog je ocijenjen pozitivno te je Hrvatski ceh zaštitara preuzeo obvezu njezine dorade i izdavanja na način da u izradu konačnog teksta preporuke budu uključeni i osiguravatelji. Intencija je da se tekst preporuka implementira u uvjete osiguranja. Radna grupa Udruženja osiguravatelja i Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti nastavlja sa provođenjem navedenog. Radna grupa će se radi veće operativnosti proširiti i na predstavnike MUP-a i Ceha zaštitara.
3. G. Nikola Milijević je promovirao časopis “Zaštita” koji je rezultat zajedničke suradnje Hrvatskog ceha zaštitara, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske gospodarske komore i nakladničke kuće Tectus. Časopis ima informacijsko-edukativnu ulogu te sadržava sve korisne podatke vezane uz zaštitarsku djelatnost.
16.06.2005. Komora na Republika Makedonija za obezbeduvanje na lica i imot
Povodom pete godišnjice postojanja Komore na Republika Makedonija za obezbeduvanje na lica i imot predsjednik Komore, gospodin Tihomir Nikolski pozvao je predstavnike HCZ-a na prigodnu svečanost. Proslavi su prisustvovali predsjednik HCZ, gospodin Željko Dobranović i gospođa Renata Dončević, predstavnica Udruge tehničke zaštite.
28. lipanj 2005. Udruga tjelesne zaštite
Nakon višegodišnjeg mirovanja održan je koordinacijski sastanak odgovornih osoba tvrtki tjelesne zaštite, koje su nekada bile u članstvu Udruge tjelesne zaštite ili su aktivne članice Ceha kroz druge udruge, kako bi se odlučilo o koracima koje treba poduzeti ponovnom aktiviranju Udruge tjelesne zaštite. Na sastanku je dogovoreno da Udrugu do održavanja izborne skupštine zastupa radno predsjedništvo u sastavu gospodin Martić, gospodin Petrović i gospodin Funčić. Predsjedništvo će započeti izradu analize i usporedbe domaćih propisa s propisima EU, radom na osiguravanju uvjeta koje je potrebno ispuniti za pridruženo članstvo u CoESS te radom na pripremi savjetovanje o iskustvima i potrebama tvrtki tjelesne zaštite u Hrvatskoj.
27. rujan 2005.
Prvi broj časopisa ZAŠTITA
siječanj 2006.
Radnicima i poslovnim partnerima AKD-zaštite d.o.o. predstavljen je prvi broj Glasnika kojim ova hrvatska tvrtka želi redovito obavješćivati o svome radu i poslovanju. Radnicima tvrtke koji svoje zaštitarske zadaće izvršavaju na području cijele države, u prvom broju obratio se direktor Neven Martić naglasivši da je povjerenje koje poslovni partneri iskazuju djelatnicima najviša vrijednost koju zaštitarsko trgovačko društvo može imati. Da bi se tako stečeno povjerenje očuvalo i razvijalo, nužno je zajednički ostvarivati ciljeve poslovanja, a preduvjeti za to leže u informiranosti radnika i poznavanju takvih ciljeva. Glasnik stoga i izvješćuje o ciljevima poslovne politike u 2006. godini, te objavljuje informacije važne za odgovornost, stručnost i predanost svih zaposlenika koji sudjeluju u radnom procesu, među kojima i o početku pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora. Glasnik izlazi mjesečno.