Nakon održavanja godišnje Konferencije „Privatna zaštita“, početkom travanja 2017, Ceh je krenuo sa novim ciklusom poslovne edukacija članica, te je održano predavanje na temu: natječaja Internacionalizacije poslovanja malog i srednjeg poduzetništva 26.04.2017. u prostorima Salona bankarske opreme – Ozimec.

Predavanje na temu održali su konzultant za EU i HR fondove tvrtke za integrirano tržišno komuniciranje Promo Produkt gospodin Josip Štilinović i gospođa Martina Belić, nezavisna konzultantica za EU fondove.

Cilj ovog natječaja je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP povećanjem mogućnosti predstavljanja svojih proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici i mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Edukacija je članicama donijela informacije o natječaju Internacionalizacija poslovanja malog i srednjeg poduzetništva, a čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s početkom prijave 03.05.2017. i mogućnošću sufinanciranja do 85 % prihvatljivih troškova. Osim informacija o natječaju, članicama su dane korisne i konkretne smjernice na što posebno trebaju obratiti pažnju prilikom prijave za bilo koji natječaj, bilo iz EU fondova ili sredstava iz Hrvatske.

Kako je riječ o prvoj edukaciji ovakvog tipa, konzultanti tvrtke Promo produkt najprije su članice upoznali s mogućnostima pribavljanja sredstava iz EU i HR fondova, a posebno su se usmjerili na natječaje prema kojima su članice iskazale interes. Konzultanti tvrtke Promo produkt članice su informirali o prihvatljivim aktivnostima sufinanciranja, mogućim visinama potpore i uvjetima natječaja.

Članicama je ponuđena mogućnost individualnog savjetovanja s konzultantima koje mogu iskoristiti po potrebi.

Prezentacija sa održanog izlaganja i kontakti dostupni su članicama, molimo javiti se u Ceh na e-mail: info@hcz.hr