Osnovne informacije

Navršeno je dvadeset i pet (25) godina kako je osnovan Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora, udruga zaštitarskih tvrtki i pojedinaca kojima je zaštita primarna djelatnost i područje interesa.
Posebno nam je drago da je udruga osnovana sa starim nazivom CEH i koja je taj naziv oživila nakon što su cehovi na području Zagreba ukinuti 1872. godine. Ideja o osnivanju strukovne udruge na području zaštitarske djelatnosti nije bila nova. Deset godina ranije, tj. 1982. godine osnovan je Odbor za tehničku zaštitu u Zagrebu. Osnovali su ga isti ljudi koji su osnovali i današnji Hrvatski ceh zaštitara.


Osnovni cilj osnivanja i djelovanja je okupljanje te usklađivanje rada, zaštita i usklađivanje strukovnih interesa zaštitarskih tvrtki i pojedinaca te ostalih udruga kojima je sigurnost područje interesa. U skladu sa Statutom Ceh promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tjelima u zemlji i inozemstvu. U tom kontekstu organizira seminare, savjetovanja, konferencije prezentacije i slična događanja, izdaje preporuke vezane za zaštitarsku djelatnost i glasilo udruge te koristi sve poznate oblike rada u cilju promicanja zaštitarske djelatnosti.