U godini obilježavanja 25 osnutka i djelovanja najstarije i najveće strukovno udruženje u području sigurnosti u Republici Hrvatskoj održalo je jučer redovnu godišnju skupštinu.

Na održanoj redovnoj godišnjoj skupštini Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore predstavljene su aktivnosti koje je Komora provela u 2017. godini u cilju jačanja položaja, razine kvalitete i standarda industrije privatne zaštite i sigurnosti.

U najavi strukovnih aktivnosti Komore za 2018. godine u fokusu će biti aktivnosti:

  • zakonodavno uređenje industrije privatne zaštite i sigurnosti kroz novi Zakon o privatnoj zaštiti, vezanim pravilnicima o tjelesnoj i tehničkoj zaštiti i drugim zakonskim odredbama
  • nastavak usklađivanja Javne nabave za industriju privatne zaštite i sigurnosti sa EU direktivom, preporukama Konfederacije europskih udruženja privatne zaštite, Europske komisije i zakonskim rješenjima RH
  • organizacije međunarodne strukovne Konferencije: „Privatna zaštita 2018“ – 12. travnja 2018. u Zagrebu
  • provođenje edukacije kroz programe osposobljavanja, usavršavanja u industriji privatne zaštite sa ciljem specijalizacije i podizanja uvjeta rada zaposlenih, razine znanja i kvalitete pružanja usluga.

U svom radu Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora i nadalje imati će snažnu potporu Europske Konfederacije europskih udruženja privatne zaštite – COESS-a
aktivnog sugovornika i partnera Europske komisije i UNI Europe – najveće sindikalne Europske organizacije.