Točka II.: Zabrana iz ove Odluke NE ODNOSI se na ZAŠTITARSKE SLUŽBE

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

– socijalnog distanciranja

– ne zadržavanja na javnim prostorima

– posjedovati valjanu propusnicu

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta za zaštitarske službe izdaju, ovjeravaju i potpisuju odgovorne osobe u pravnoj osobi

Sadržaj i izgled Propusnice nalazi se na dnu Odluke iz priloga.

Izvor: civilna-zastita.gov.hr

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta...