U Narodnim novinama objavljen je novi Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16-2020), koji stupa na snagu 8 dana nakon objave.

Prvi zakon kojim je djelatnost privatne zaštite uređena u Republici Hrvatskoj bio je Zakon o zaštiti osoba i imovine iz 1996 godine (NN br. 83/96, 90/96, 75/01 i 96/01), koji je postavio osnovu za obavljanje zaštitarske djelatnosti. Nakon toga je 2003. godine donesen Zakon o privatnoj zaštiti sa izmjenama iz 2010. Sada nakon gotovo 10 godina i 7 godina od ulaska u Europsku uniju djelatnost privatne zaštite dobila je novi Zakon.

Hrvatski ceh zaštitara i časopis Zaštita organiziraju nacionalno strukovno savjetovanje svih dionika sustava privatne zaštite i sigurnosti koje će se održati u četvrtak, 19.03.2020. u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajama, Zagreb, s početkom u 09.00 sati.

Prijave i informacije: https://hcz.hr/prijavnica-novi-zakon-privatna-zastita

U nastavku nalazi se novi Zakon o privatnoj zaštiti.

Zakon-o-privatnoj-zaštiti-NN-16-2020

 

PREUZMI NOVI ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Izvor: Narodne novine (https://narodne-novine.nn.hr)