Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova pozivaju Vas na nacionalno savjetovanje:

 “Uredba (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja”

 

koje će se održati u utorak 21.03.2023., Zagreb, dvorana Grand, Hotel Aristos, Buzin, s početkom u 10.00 sati.

Ulaskom Republike Hrvatske 1. siječnja 2023. godine u schengensko područje i uvođenjem eura kao službene valute stupila je na snagu Uredba (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja.

Na nacionalnom strukovnom savjetovanju biti će javno predstavljanje i tumačenje Uredbe (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja“.

Na nacionalnom savjetovanju saznajte:

– uvjete i obveze pravnih osoba u prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja
– koje propisana specifična znanja i vještine je potrebno posjedovati
– mjere zaštite koje je potebno primjenjivati
– predviđene modalitete prijevoza
– uvjeti poslovanja privatne zaštite u schengenskom području
– praktična iskustva i preporuke u prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima

Namjena Savjetovanja

– članovima Skupština, nadzornih odbora i upravama zaštitarskih trgovačkih društava
– pravnim osobama koje se bave prekograničnim cestovnim prijevozom gotovog novca u eurima
– menadžerima i voditeljima poslova sigurnosti
– obrazovnim institucijama za poslove privatne zaštite u Republici Hrvatskoj
– predstavnicima bankarskog i financijskog sektora
– konzultantima sigurnosti
– voditeljima pravnih poslova
– stručnjacima i praktičarima

Više informacija o Savjetovanju

Modeli rada: prezentacije, paneli, rasprave
Trajanje konferencije: 10.00-15.00 sati
Sudionici savjetovanja mogu unaprijed postaviti pitanja, te na Savjetovanju dobiti na njih odgovore.
Uredbom (EU) br. 1214/2011 utvrđena su zajednička pravila važećih u svim državama članicama EU-a, koja ne dovode u pitanje nacionalna pravila o određenim aspektima izričito navedenima u Uredbi.
Cilj primjene ove Uredbe je osigurati jednake uvjete tržišnog natjecanja za društva za prijevoz gotovog novca koja pružaju usluge cestovnog prijevoza gotovog novca u eurima u europodručju, osigurati da profesionalni cestovni prijevoz gotovog novca u eurima između država europodručja bude konkurentan, pouzdan i siguran za dotično osoblje i opću javnost. S obzirom na moguće prijetnje sigurnosti zaštitarima koje rade prijevoz gotovog novca i općoj javnosti, a povezane s aktivnošću prijevoza gotovog novca, prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima podliježe posjedovanju posebne dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca. Kako bi se javnim tijelima olakšao pristup dozvolama za prijevoz gotovog novca, one su registrirane u Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta EU-a.

Sudjelovanje na Savjetovanju sadrži

– sudjelovanje u predavanjima i raspravama
– osvježenje u pauzi
– zajednički ručak

Naknada za sudjelovanje iznosi:

Sudionici – 70,00 Eur
Članovi Ceha – 40,00 Eur
Drugi predstavnici iz iste tvrtke, institucije ostvaraju popust od 30%
Napomena: na naknadu za sudjelovanje ne obračunava se PDV jer Hrvatski ceh zaštitara- strukovna zaštitarska komora nije obveznik.

Prijava za sudjelovanje:

Prijave za sudjelovanje primaju se do popunjenja kapaciteta, prema redoslijedu pristiglih
prijava, a najkasnije do 17.03.2023.
Molimo ispuniti PRIJAVNICU i zajedno sa kopijom uplate poslati na e-mail: info@hcz.hr.

Način plaćanja

Plaćanje je potrebno izvršiti u odmah, a najkasnije do petka 17.03.2023.
na račun Hrvatski ceh zaštitara, OIB 03629466827, Sarajevska 29, 10000 Zagreb,
IBAN HR3424020061100071566 / Erste&Steiermärkische Bank d.d.
uz poziv na broj 03-2023-OIB tvrtke/obrta i naznaku imena i prezimena sudionika.
Otkazivanje je moguće do 3 dana prije održavanja Savjetovanja. Sudionici koji su odustali
nakon tog roka ili ne sudjeluju na Savjetovanju nemaju pravo na povrat naknade. Ukoliko
niste u mogućnosti sudjelovati na Savjetovanju iz iste tvrtke može sudjelovati druga osoba.
Kontakt informacije:
Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora
Sarajevska 29, 1000 Zagreb
OIB 03629466827
PDV ID HR03629466827
IBAN HR3424020061100071566
e-mail: info@hcz.hr