Primjena načela “samo jednom” u komunikaciji trgovačkih društava s javnim tijelima jedna je od novih poveznica na unutarnjem tržištu Europske unije novina je nakon provođenja revizije i osuvremenjivanja sadržaja Prava trgovačkih društava (Company Law). Finalni tekst je u standardnoj proceduri višemjesečnog usklađivanja između institucija EU, a kao zadnji korak, prošao je već i pravne i jezične provjere.

Procedura traje od travnja prošle godine, kada je Europska komisija lansirala paket prijedloga sa svrhom olakšavanja poslovanja otprilike 24 milijuna trgovačkih društava širom zajednice (u statistiku je uključena i Ujedinjena Kraljevina, Brexitu usprkos). Od toga su 80 posto društava s ograničenom odgovornošću, a od njih je gotovo 99 posto u kategoriji malih ili srednjih tvrtki na koje bi izmjene izravno utjecale.
Revizija je podrška i/ili prateći, podupirući pa i kompletirajući dokument jedinstvenom digitalnom pristupniku. Njim se, putem Interneta, olakšava međudjelovanje i komunikacija građana, društava i tzv. nadležnih tijela, dakle javne uprave.

Jedinstveni je digitalni pristupnik za sve države članice EU obavezan od 11. prosinca prošle godine temeljem Uredbe koja je na snazi od 3. lipnja 2018. Koristi se postojećim nazivom Vaša Europa (https://europa.eu/youreurope/citizens/index_hr.htm), dostupnim na svim službenim jezicima zajednice, dakle i na hrvatskom, jednostavan je za korištenje. Objedinjuje mreže i aktivnosti na nacionalnim i EU razinama, s osnovnim načelom da ova središnja pristupna točka omogućuje svima, bez diskriminacije, potpun pristup različitim postupcima van matične zemlje.

Za poslovni su svijet to informacije vezane uz poslovanje, one omogućuju smanjenje administrativnih opterećenja načelom “samo jednom”, dakle tvrtke (kao i građani) javnim upravama dostavljaju istu informaciju samo jednom.

Europska komisija se u koncipiranju ove strategije vodila mišlju da tvrtke zaista sve intenzivnije koriste digitalna pomagala u području
Prava trgovačkih društava u kome su evidentne zaista zamjetne razlike u dostupnosti između 28 članica. Konstatirano je (što je bio jedan od argumenata za ovaj potez EK) da tvrtkama u pojedinim zemljama čak i za najbitnije etape pri registriranju nije na raspolaganju paket online rješenja.

Tokom rasprave po tijelima EU Uredba je dobivala nove, korisne elemente, budući da su bili uključeni (kao, uostalom i prilikom svake mijene) doslovno svi zainteresirani a EK je provela standardnu anketu širom zajednice testirajući raspoloženje potencijalnih korisnika.

Online administracija poduzećima štedi milijune

Prihvaćena je sugestija da online procedure budu ili besplatne ili da se korisnici maksimalno terete prema cijeni administrativnih troškova. Imajući u vidu intenzitet komunikacije korisnika i tijela državne uprave, kao i koštanje papirologije, izgubljenog vremena i taksenih maraka, ljudi u EK su izračunali da će prelazak na online komunikaciju, pojačan “samo jednom” principom, pojednostavljenjem postupaka i njihovom harmonizacijom na razini EU glavnini korisnika, malim i srednjim tvrtkama, uštedjeti godišnje između 42 i 84 milijuna eura!

Nadalje, uklanjanje doista bespotrebnih pravnih čvorova, uz niže troškove reorganizacije, spajanja ili premještanja uštedjet će biznisima za pola desetljeća ukupno 176 do 280 milijuna eura. Ili, samo u jednom sićušnom segmentu života, oko četvrtinu postotka iznosa godišnjeg proračuna EU.

Ili, tvrtke po jednoj od tih operacija mogu uštedjeti 12 do 19 tisuća eura! Budući da je vrijeme novac, registracija putem Interneta u prosjeku zahtijeva dvostruko manje vremena od one “papirnate” i, računa se, jeftinija je do tri puta od klasične. Znatno je olakšanje i ukidanje opetovanog slanja istih dokumenata nadležnim tijelima.

Izvor: https://prviplan.hr