Lidija Stolica - Međunarodna ljetna škola prevencija rizika u urbanom okruženju

U Sarajevu je od 24-28.06. 2019 godine održan program: „Međunarodna ljetna škola prevencija rizika u urbanom okruženju”, u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveučilišta u Sarajevu i partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta „Ss. Ćirila i Metoda” iz Skoplja.

Svoja predavanja održali su ugledni predavači brojnih fakulteta i strukovnih institucija, te predstavnici industrije privatne zaštite iz Regije.

Predsjednica Ceha, kao nacionalni predstavnik industrije privatne zaštite članice COESS-a, održala je izlaganje o iskustvima i stanju u Republici Hrvatskoj članici EU.