Izdavaštvo

Izdanja Hrvatskog ceha zaštitara:

 

 • Preporuka o kvantifikaciji procjene ugroženosti. Zagreb, kolovoz 2006. (1.800,00 kn)
 • Preporuke o sustavima video-nadzora, Zagreb 2004 (135,00 kn)
 • Preporuka o sadržajima i postupcima izrade dokumentacija koje prate zaštitno-alarmne uređaje, opremu i sustave, Zagreb 1995 (52,00 kn)
 • Preporuka o simbolima i kraticama koje se upotrebljavaju u projektnoj i sličnoj dokumentaciji vatrodojavnih sustava, Zagreb 1995 (52,00 kn)
 • Preporuka o simbolima i kraticama koje se upotrebljavaju u projektnoj i sličnoj dokumentaciji protuprovalnih sustava, Zagreb 1995 (75,00 kn)
 • Ispitivanja i certificiranje zaštitno-alarmnih uređaja i sustava, Zagreb 1996 (112,00 kn)
 • Modus operandi kaznenih djela teških krađa i razbojništva, Zagreb 2000 (50,00 kn)
 • Građevna i mehanička zaštita trezora, Zagreb 1998 (120,00 kn)
 • Kriptografija, Zagreb 1999 (100,00 kn)
 • Vatrodojava – propisi i praksa, Zagreb 2000 (70,00 kn)
 • Zaštita 2000, Zagreb 1995 (90,00 kn)
 • Ljetopis Hrvatskog ceha zaštitara 1992 – 1995, Zagreb 1995 (50,00 kn)
 • Ljetopis Hrvatskog ceha zaštitara 1996 – 2002, Zagreb 2002 (50,00 kn)
 • Priručnik za zaštitarstvo, Zagreb 2004 (250,00 kn)

Članovi Hrvatskog ceha zaštitara, licencirane tvrtke za obavljanje poslova privatne zaštite i licencirani obrti tehničke zaštite imaju popust (15%) na sva izdanja.