Dana 4.7.2018. s početkom u 14.00 sati u prostorijama HGK, a u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara – strukovne zaštitarske komore i Instituta za istraživanje hibridnih sukoba uz potporu Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol na temu „Industrija sigurnosti – integralni dio koncepta Domovinske sigurnosti“. Okruglom stolu, pored predstavnika organizatora, sudjelovali su predstavnici Ureda Predsjednice RH, Hrvatskog sabora, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, javnih i privatnih poslovnih subjekata i organizacija od posebnog značaja za RH, te predstavnici izvještajno-sigurnosnih službi i akademskog sektora.

Inicijativa za organiziranje ovakvog skupa logičan je nastavak ukupnog procesa povezanih s konceptom Domovinske sigurnosti te njegovim učinkovitim oživotvorenjem. U tom procesu potrebno je integriranje znanja, sposobnosti i mogućnosti koja postoje u javnom, privatnom i akademskom sektoru Republike Hrvatske. U višesatnoj aktivnoj i otvorenoj raspravi, razmatrana su tematska pitanja različitih razina odgovornosti, planiranja i djelovanja, od strateške do praktične naravi.

Na temelju izlaganja i provedenih rasprava, nametnuli su se sljedeći zaključci:

  • Koncept Domovinske sigurnosti podrazumijeva organiziranje snažnog i intenzivnog javno-privatnog partnerstva svih njegovih dionika (javnog, privatnog, akademskog) uključujući razmjenu informacija i znanja neophodnih u organiziranom preventivnom djelovanju te upravljanju krizama ukoliko do njih dođe. Razmjena informacija i znanja uključuje i primjerenu razinu odgovornosti koju svi dionici tog procesa trebaju imati prema razmijenjenom informacijskom sadržaju.
  • Neka od temeljnih vrijednosti ovog koncepta Domovinske sigurnost su njegova dinamičnost s obzirom na različitost kriza i izazova s kojima se društvo i država može suočiti te intenzivna uključivost posebno u procesu definiranja modela i procesa kojima se teži prihvatiti i primijeniti moderna dostignuća u prevenciji ali i upravljanju krizama i rizicima.
  • Potrebno je raditi na definiranju modela i kriterija uključivanja industrije sigurnosti u svim fazama djelovanja obuhvaćenih dinamičnim konceptom Domovinske sigurnosti u skladu sa sposobnostima, znanjima i mogućnostima pojedinog sektora industrije sigurnosti (fizička zaštita, tehnička zaštita, informacijska sigurnost, cyber zaštita).
  • Poseban spektar modernih prijetnji obuhvaćenih nazivom hibridnih prijetnji stvarnost je o kojoj treba voditi računa naglašavajući jačanje sposobnosti njihovog ranog uočavanja i organiziranja primjerene reakcije.
  • Vidljiv je znatan pomak kod državnih tijela koja posljednjih godina intenzivno surađuju s privatnim i akademskim stručnim sektorom po pitanju stvaranja normativnih akata iz područja sigurnosti, te je istaknuto da se takva, te u slučaju potrebe još intenzivnija suradnja, nastavi i u budućnosti.
  • Sudionici ukazuju da sadašnja organizacijska struktura industrije sigurnosti ne odgovara potrebama trenutka i budućim zahtjevima te ističu potrebu organiziranja kvalitetnijeg institucionalnog i organiziranog djelovanja osnivanjem Komore industrije sigurnosti koja bi integrirala različite dionike ove industrijske grane: fizička zaštita, tehnička zaštita, informacijska sigurnost, cyber sigurnost. Organiziranjem Komore postigao bi se dodatni sinergijski učinak u domenama sigurnosti i gospodarstva. Komora bi omogućila kvalitetniju i učinkovitiju organiziranost ove industrije kao sustava za odvraćanje te rano upozoravanje, ali i kao sustava koji može izdržati teret traženih zadaća tu procesu upravljanja krizama. Komora bi bila na usluzi svojim članicama (istaknut je primjer potrebnog sustavnog i ciljano organiziranog procesa edukacije svih dionika industrije sigurnosti u skladu s potrebama korisnika usluga) ali i institucijama obuhvaćenih sustavom nacionalne sigurnosti gdje bi dala dodatnu vrijednost u preventivnom segmentu kao i upravljanju krizama i rizicima u konceptu Domovinske sigurnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova imalo bi izraženu nadzornu komponentu.

Sudionici sastanaka izrazili su želju za nastavkom ovakvog oblika razmjene informacija, znanja i iskustava što pokazuje jačanje svijesti da pitanje pojedinačne i opće sigurnosti nadilazi pojedinačne i partikularne interese te da su pitanja sigurnosti, prava na miran i siguran život neodvojivo povezani i s drugim temeljnim ljudskim pravima. U skoroj će se budućnosti ponovo organizirati sastanak istih dionika kako bi se nastavilo s razvojem koncepta Domovinske sigurnosti i uloge industrije sigurnosti u njemu.