Hikvison je jučer donirao Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije komplet opreme za preliminarno mjerenje povišene tjelesne temperature koji će ubrzati trijažu prilikom prijema pacijenata.

Sustav se sastoji od monitora, snimača te termografske kamere koja vrlo precizno – u jednoj sekundi – detektira i precizno mjeri povišenu tjelesnu temperaturu kod najviše 20 osoba istodobno.

Opremu je u ime Hikvisiona uručio voditelj marketinga Hikvisiona za Jadransko područje Antun Krešimir Buterin, a primio je ravnatelj Zavoda dr. Leo Luetić.

U slučaju da se kod jedne ili više osoba detektira povišena tjelesna temperatura, njih se odvaja od ostalih osoba te im zatim treba izmjeriti temperaturu klasičnim putem. Uz pomoć ove opreme prijem pacijenata u stanicama za hitnu pomoć, u bolnicama i domovima zdravlja, može se uvelike ubrzati, jer temperaturu ne treba mjeriti svim pacijentima, čime se izbjegava stvaranje nepotrebnih gužvi. Ovakvi sustavi nisu namijenjeni samo za ugradnju u medicinskim ustanovama, nego i u kompanijama, tvornicama, obrazovnim ustanovama, u zračnim lukama i kolodvorima, dakle u svim prostorima u kojima se okuplja ili kojima prolazi veći broj ljudi.

Saznaj više

HIKVISION