Opis savjetovanja:

Člankom 14. stavkom 1. Zakona o policiji („Narodne novine“, br. 34/11., 130/12., 89/14. – Vjerodostojno tumačenje, 151/14.,  33/15.. 121/16. i 66/19.) propisano je da se za obavljanje određenih  policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova može ustrojiti pričuvna policija. Stavkom 2. istog članka propisano je da će način organizacije, angažiranja, broj i sastav pričuvne policije te ovlasti i prava pripadnika pričuvnog sastava policije propisati Vlada Republike  Hrvatske uredbom te je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o pričuvnoj policiji („Narodne novine“, br. 111/12.).

Važeća Uredba je razmotrena te je ocijenjeno da primjena pojedinih odredbi neće na zadovoljavajući i učinkovit način dovesti do angažmana pričuvnog sastava policije. S obzirom da se predlaže izmijeniti ili dopuniti veći dio
važećih odredbi, pristupilo se izradi prijedloga nove Uredbe. Za sigurnosni sustav od iznimnog je značaja da na raspolaganju ima osposobljene i spremne pričuvne snage, a rizici koji u današnje vrijeme utječu na sigurnosnu situaciju kao što su migrantski pritisak, terorizam, prirodne katastrofe, velike nesreće, zahtijevaju brzu reakciju redovnih snaga sigurnosti kojima, po potrebi, moraju biti spreme pružiti pomoć i osposobljene pričuvne snage.

Također, potreba angažiranja pričuvnih snaga policije uočena je i tijekom trajanja turističke sezone u Republici Hrvatskoj kada je potreban pojačan angažman policije u policijskim upravama na obali, što se sada organizira slanjem aktivnih policijskih službenika kao ispomoći iz policijskih uprava u unutrašnjosti u policijske uprave na obali, a što iziskuje dodatne troškove povezane s njihovim upućivanjem u drugo mjesto rada.

Nadalje, Republika Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine predsjedavati Vijećem Europske unije, poradi čega će zbog potreba sigurnosti sudionika sastanaka, konferencija i sl. biti nužno angažiranje većeg broja policijskih službenika kojima pri osiguranju i zaštiti osoba, objekata i prostora pomoć mogu pružiti osposobljeni pričuvni policijski službenici.

Uredbom o pričuvnoj policiji propisuje se način organizacije, broj i sastav pričuvne policije u Ministarstvu unutarnjih poslova, uvjeti i kriteriji za izbor kandidata za pričuvnog policijskog službenika, prijava i odabir kandidata, sklapanje ugovora o temeljnom obrazovanju za pričuvnog policijskog službenika te o službi u pričuvnom sastavu policije, temeljno obrazovanje za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika, poslovi i ovlasti pričuvnog policijskog službenika, angažiranje, naknade troškova i druga prava pričuvnih policijskih službenika.

Nositelj je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, a savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2019.

Link za savjetovanje:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11871