Obavještavamo Vas da je započelo e-savjetovanje: Plan zakonodavnih aktivnosti MUP-a za 2020. godinu sa obrascima prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o kritičnoj infrastrukturi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici.

Sadržaj se nalazi na sljedećoj poveznici: LINK.

Opis savjetovanja:

Postupak izrade novog Zakona o kritičnoj infrastrukturi potaknut je i vezan uz praksu i implementacijske izazove u procesu provedbe aktivnosti vezanih uz područje kritičnih infrastruktura, kao i promjenama u povezanim legislativnim područjima (poput Direktive (EU) 2016/1148 koja se referira i na sektor informacijske tehnologije u okviru Zakona o kritičnim infrastrukturama). Kao glavni identificirani izazovi u sustavu ističu se, nedovoljna educiranost dionika, neučinkovit nadzor nad provedbom Zakona.

Prema planu Zakonodavnih aktivnosti MUP-a RH – Zakon o kritičnoj infrastrukturi (EU) biti će Upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske u  III. tromjesečju 2020.

U odnosu na Zakon o osobnoj iskaznici, 1. kolovoza 2019. godine stupila je na snagu Uredba (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, kojom je propisano da su države članice od dana primjene ove Uredbe dužne izdavati osobne iskaznice koje između ostalog sadrže biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Uredba je dala i okvir o rokovima važenja osobnih iskaznica u okviru kojeg države članice moraju utvrditi rok važenja svojih nacionalnih osobnih iskaznica. Također države članice moraju odlučiti o dobnoj granici od koje će uzimati otiske prstiju osobama koje žele ishoditi osobnu iskaznicu, ali također unutar okvira koji je zadala Uredba.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.10.2019.
Stručni nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Plan zakonodavnih aktivnosti MUP-a za 2020. godinu sa obrascima prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o kritičnoj infrastrukturi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici.

Preuzmite: Nacrt prijedloga Pravilnika o obrascima isprava i evidencijama o oružju i streljivu.

Ljubazno molimo da pogledate Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o kritičnoj infrastrukturi te da nam Vaša očitovanja i prijedloge pošaljete najkasnije do 17.10.2019  na e-mail: info@hcz.hr.