Ljubazno molimo da pogledate Nacrt prijedloga Zakona iz priloga te da nam Vaša očitovanja i prijedloge pošaljete najkasnije do 25.10.2019  na e-mail: info@hcz.hr

Opis savjetovanja:

Problematika protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima regulirana je Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima („Narodne novine“ broj 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).

Praćenjem navedene problematike uočena je potreba za nadopunom odredbi u odnosu na određene pojavne oblike ponašanja s obilježjima protupravnosti, a koja trenutno nisu propisana kao protupravna. Takve vrste ponašanja dovode do narušavanja javnog reda i mira ne samo na sportskim objektima i tijekom održavanja sportskih natjecanja već i na pravcima putovanja prije i nakon samog sportskog natjecanja. Također, isti oblici ponašanja od strane hrvatskih navijača događaju se u inozemstvu. Zbog nemogućnosti procesuiranja počinitelja stvara se dojam da nadležna tijela ne poduzimaju adekvatne mjere usprkos općenitom smanjenju broja protupravnih ponašanja (koja su propisana Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima) te stvarno gledano manjem broju incidenata vezanih uz športska natjecanja. Nedostatak se očituje u otežanom postupanju policije, nacionalnih športskih saveza, klubova, organizatora športskih natjecanja i sudova za uspješnu borbu protiv nasilja na športskim natjecanjima. U posljednje vrijeme, pored negativnih konotacija koje narušavanje javnog reda i mira na sportskim natjecanjima ima u javnosti, ista i na međunarodnom planu štete ugledu Republike Hrvatske.

Proširenjem pojedinih inkriminiranih ponašanja prevladale bi se poteškoće nastale tijekom primjene Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, a koje su s jedne strane onemogućavale policiju u kvalitetnom provođenju kriminalističkih istraživanja kaznenih djela i prekršaja vezanih za športska natjecanja, a s druge strane ograničavala sudove i pravosudna tijela u kvalitetnom provođenju kaznenih i prekršajnih postupaka, izricanja zakonom predviđenih sankcija i njihovo kvalitetno provođenje. Promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti odnosi se na povećanje ukupnog praktičnog stanja sigurnosti na športskim natjecanjima kao i subjektivnog stanja sigurnosti kod gledatelja koji športskim natjecanjima prisustvuju prvenstveno zbog samog natjecanja, a ne zbog namjere počinjenja protupravnih ponašanja.

Također, očekuje se da će isključenje sa športskog natjecanja počinitelja protupravnih ponašanja koja se predlaže uvrstiti u Zakon dovesti do smanjenja angažiranja policije na provedbi mjera osiguranja iz nadležnosti policije što izravno dovodi do smanjenja utroška proračunskih sredstava. Nadalje, predložene promjene za cilj imaju i smanjivanje negativnog dojma u javnosti i medijima koji se veže uz protupravna ponašanja na športskim natjecanjima, koja kod međunarodnih natjecanja štete i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.

Sadržaj se nalazi na slijedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12300

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2019.
Stručni nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima preuzmite OVDJE.

Ljubazno molimo da pogledate Nacrt prijedloga Zakona iz priloga te da nam Vaša ocitovanja i prijedloge posaljete najkasnije do 25.10.2019  na e-mail: info@hcz.hr