Nakon drugog čitanja i provedene rasprave u Hrvatskom saboru, na 16 sjednici Hrvatskog sabora održanoj 31.01.2020. donesen je novi Zakon o privatnoj zaštiti.

Industrija privatne zaštite nakon više od 10 godina od zadnjih izmjena i dopuna Zakona o privatnoj zaštiti (2010 godina) dobila je novi normativni okvir.

Više informacija o provedenoj saborskoj rapravi nalaze se na slijedećem LINKU.