Zaštita-Zagreb d.o.o.
Zaštita-Zagreb d.o.o. registrirana je i osposobljena za sve oblike tjelesne i tehničke zaštite i protupožarne zaštite osoba, objekata i imovine.


U cilju što operativnijeg i kvalitetnijeg izvršavanja zaštitarskih poslova i poslova protupožarne zaštite u društvu je ustrojen dispečerski dojavni centar, koji uz mobilne nadzorne i interventne ekipe, a koje su opremljene brzim intervencijskim vozilima i u svom radu koriste suvremeni sustav radio mreže i mobilne telefone, u najkraćem vremenu rješavaju  najsloženije operativne zadatke.

Organizacija rada u Zaštiti – Zagreb d.o.o. ustrojena je po najvišim svjetskim sigurnosnim standardima, a uspostavljen je i  sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2008.

Tjelesna zaštita

- Zaštitarsko – čuvarske usluge
- Recepcijske usluge
- Usluge pratnje i prijevoza novca
- Osiguranje javnih skupova i priredbi
- Zaštita osoba – tjelohranitelji (bodyguard)

Tehnička zaštita

Zaštita – Zagreb d.o.o. ima zaposlen tim stručnjaka za tehničku zaštitu koji se bave projektiranjem, ugradnjom i održavanjem svih vrsta sustava tehničke zaštite kao što su:
- protuprovalni i protuprepadni sustavi
- sustavi video nadzora
- sustavi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
- sustavi vatrodojave (detekcija i dojava požara)
- sustavi zaštite roba od krađa
- sustavi za nadzor i kontrolu ophodnje objekata

Usluge centralno dojavnog sustava (CDS-a) i intervencija
Usluge intervencija putem mobilnih interventnih ekipa u alarmnim situacijama

Protupožarna zaštita

Usluge profesionalnih vatrogasaca
Servisiranje i održavanja vatrogasnih aparata