TRI-A STUDIO d.o.o.

Nakon višegodišnjeg rada u radnim grupama Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof. M. Vodička, prof. M. Čanković), te radu u drugim zagrebačkim projektnim i izvođačkim kućama (Art Avantgarde, Industrogradnja), arhitekti Željko Aladrović (Zagreb, 1964.) i Svetlana Piškur (Osijek, 1964.) odlučuju se osamostaliti i potkraj 1993. godine osnivaju u Samoboru TRI–A STUDIO d.o.o., poduzeće za promociju arhitekture, urbanizma, designa, interieura i hortikulture, želeći dati svoj doprinos oplemenjivanju kulture stanovanja, odmora, rada, te urbaniteta uopće.


Iako su 90-te godine za hrvatsko graditeljstvo izuzetno teške, afirmaciju na arhitektonskoj sceni doživljavaju već u ljeto 1994. izlažući svoje radove na 29. Zagrebačkom salonu, te na 14. Biennalu Slavonaca (Osijek – jesen 1994, Pesc u Mađarskoj – zima 1995.)


Ipak, prvo veće priznanje stiže iz Osijeka u travnju 1995. godine, pobjedom na općem javnom natječaju za urbanističko-arhitektonsko rješenje Župne crkve sv. Ćirila i Metoda.


Slijedi izuzetno plodno razdoblje (skraćeni pregled je dan u sažetku radova), popraćeno s nekoliko nagrada i priznanja na javnim i pozivnim natječajima, te izlaganjem na ovogodišnjem 32. Zagrebačkom salonu.
Od svibnja 1996. godine (u suradnji s mr. sci. Tihomirom Jukićem, dipl. inž. arh.) nizom urbanističko – arhitektonskih intervencija i studija, nastoje revitalizirati, oplemeniti i afirmirati uže gradsko područje grada Livna.