STANKO d.o.o.
Tvrtka ”Stanko d.o.o.”, Bjelovar na području zaštite osoba i imovine djeluje uspješno već više od 15 godina, u početcima samo s izradom alarmnih sustava u sklopu firme ”Dastin d.o.o.”, Bjelovar a od 1997. samostalno kao komanditno društvo.


Tehnička zaštita

Intelektualne usluge
- Projektiranje
- Usluge sudskog vještaka
- Konzultantske usluge
- Nadzor
- Obuka

Izvedba sustava tehničke zaštite
- Protuprovalni i protuprepadni električni i mehanički sustavi zaštite
- Kontrola pristupa
- Video nadzor
- Antibalistička zaštita
- Integracije sustava

Održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite

Najam opreme

Tjelesna zaštita

- Čuvarski i zaštitarski poslovi na zaštiti imovine (stambeni i poslovni prostori)
- Redarski poslovi
- Osobna zaštita
- Osiguranje i pratnja novca, dragocjenosti i vrijednosnih papira
- CDS – centralni dojavni sustav
- Mobilni interventni timovi
- Specijalna obuka