PROSPECTUS d.o.o.
Tvrtka je vodeći projektantski ured u Republici Hrvatskoj na poslovima projektiranja integriranih sustava tehničke zaštite, specijalizirana za velike infrastrukturne projekte sustava tehničke zaštite, projekte zaštite kritične infrastrukture i financijskih institucija.


Klijentima smo u mogućnosti ponuditi:

- uslugu sigurnosnog konzaltinga
- izradu prosudbi ugroženosti i sigurnosnih elaborata
- izradu projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite
- poslove stručnog nadzora nad izvođenjem
- uslugu projektnog menadžmenta

Poslove projektiranja i stručnog nadzora obavljamo u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim propisima, međunarodnim standardima, pravilima struke te uvjetima gradnje na zadanoj lokaciji.