PORTUS ET NAVEM d.o.o.
NAJZAŠTIĆENIJE, NAJSIGURNIJE I NAJČISTIJE JADRANSKO MORE


Tvrtka Portus et Navem d.o.o. iz Splita za poslovno i sigurnosno savjetovanje nastala je 2016. godine kao odgovor na potrebe poslovnih subjekata u okolnostima suvremenih sigurnosnih izazova. Prioritetni pravci djelovanja tvrtke su poslovi sigurnosti u upravljanju morskim lukama, brodovima i općenito poslovima na moru, kao i poslovima iz domene opće sigurnosti na kopnu. Bavimo se poslovima projektiranja i izgradnje sustava sigurnosti, implementacijom sigurnosnih procedura u radne procese te provjerama i revizijama postojećih sustava sigurnosti. U odnosu na more, kao naš najvažniji resurs, tvrtka je okupila tim stručnjaka koji radi na osmišljavanju i realizaciji projekata usmjerenih na: nadzor mora, upravljanje incidentnim i kriznim situacijama na moru, primarnu sanaciju mora kod iznenadnog onečišćenja, ekološku zaštitu mora, zaštitu plinskih i naftnih polja i drugih objekata kritične infrastrukture na moru i morskom dnu. Uz spomenuto, bavimo se poslovima vezanima općenito uz pomorstvo, brodarstvo i pomorsko upravljanje, te poslovima vezanima za korporativnu sigurnost.

Ovlašteni smo od MMPI u ime RH vršiti procjenu sigurnosti i donositi planove sigurnosti u hrvatskim pomorskim lukama.

Članovi tima obavljali su poslove najviše razine nacionalne i međunarodne sigurnosti te obnašali visoke rukovodstvene dužnosti u sigurnosnom sustavu RH, pomorskom gospodarstvu i sveučilištima i oružanim snagama RH. Članovi tima stručnjaci su i znanstvenici u područjima sigurnosti, pomorstva, sociologije, politologije, vojnih znanosti i IT tehnologija. Bavimo se i poslovima ekološke zaštite mora.