Monolith Solutions d.o.o.
Profesionalno pristupamo svim radovima koje izvodimo te ćemo vrlo rado pristupiti svakom poslu, počevši od savjetovanja do izvođenja radova.


2022. godine osnovano je poduzeće Monolith Solutions d.o.o. koje zapošljava visokoobrazovane inženjere te kvalitetne električare koji svoj posao podižu na višu razinu. Profesionalno pristupamo svim radovima koje izvodimo te ćemo vrlo rado pristupiti svakom poslu, počevši od savjetovanja do izvođenja radova. Kontinuirano težimo unaprjeđenju svega što radimo kako bi naše usluge bile dio međunarodnih standarda.

Monolith Solutions d.o.o. nudi usluge;

 • – tehničke zaštite (videonadzor, protuprovala, itd.),
 • – postavljanje elektroinstalacija, od trafostanice do utičnica i prekidača u kući (uključujući rasvjetu, kompjuterske mreže, itd.),
 • – vatrodojavu,
 • – projektiranje i izradu elektro ormara većih snaga,
 • – fotonaponske elektrane,
 • – projektiranje elektroinstalacija, tehničke zaštite, fotonaponskih elektrana, javne rasvjete, itd.,
 • – projektiranje za postojeće građevine / instalacije,
 • – projektiranje za nove građevine / instalacije kao i rekonstrukcija postojećih,
 • – usluge koordinatora I i koordinatora II,
 • – usluge zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša,
 • – izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara.

REFERENCE:

1. Poslovni park Zagreb d.o.o.

2. Jadranski naftovod d.d.

3. Grad Sisak

4. Sisačko moslavačka županija

5. Općina Majur

6. Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

7. Vipnet d.o.o.

8. ABS Sisak d.o.o.

9. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

10. Merkantile d.d.

11. Havi logistic d.o.o.

12. Coo Agroenergetica Blessanesa

13. Tehnozavod d.o.o.

14. Spar hrvatska d.o.o.

15. Geodetska tehnička škola u Zagrebu

16. Srednja škola Mate Lovraka u Petrinji

17. Gimnazija Sisak

18. Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica

19. Osnovna škola Jabukovac

20. Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica

21. Osnovna škola Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica

22. Osnovna škola Dvor

23. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Petrinja

24. Osnovna škola Novska

25. Osnovna škola Mečenčani

26. Anamarija Company d.o.o.

27. Orbico d.o.o.

28. METRO Cash & Carry d.o.o.

29. Sisački vodovod d.o.o.

30. Stanić graditeljstvo d.o.o.

31. GRAPRO d.o.o.

32. VIS SOLIS d.o.o.

33. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.