INTER SIG d.o.o.
Naša djelatnost obuhvaća pružanje usluga u području poslovne sigurnosti, poslovnih istraživanja, poslovnog informiranja i savjetovanja u području sigurnosti i zaštite.


Istražne djelatnosti
Izrada studija i elaborata za primjenu mjera i sredstava za zaštitu osoba, imovine i poslovnih procesa.
Savjetovanje u području sigurnosti.

INTER SIG d.o.o., trgovačko društvo za poslovnu sigurnost i privatna istraživanja sa sjedištem u Zagrebu, neovisna je tvrtka osnovana 2004. godine, registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080511761.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Društvo je registrirano za istražne i zaštitne djelatnosti.

Tvrtka INTER SIG d.o.o. ovlaštena je temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-75-UP/I-370/3-08 za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.

INTER SIG d.o.o. ne pruža zaštitarske usluge niti se bavi prodajom proizvoda za zaštitu, te iz tog razloga možemo biti nepristrani i objektivni prilikom davanja savjeta i ocjena kod odabira sigurnosnih sustava i donošenja odluka vezano za sigurnost poslovanja.