HP - Hrvatska pošta d.d.
Najveći je davatelj poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj


Hrvatska pošta najveći je davatelj poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama.

Široka ponuda poštanskih, financijskih, maloprodajnih, osigurateljskih, digitalnih i ostalih usluga koje Hrvatska pošta svakodnevno pruža i privatnim i poslovnim korisnicima dostupna je na cijelom teritoriju države.