Bitahon d.o.o. za privatnu zaštitu
Bitahon je tvrtka usmjerena na razvoj i implementaciju integriranih sigurnosnih rješenja, dizajniranih prema potrebi korisnika.


Integracijom tehnoloških sustava, uključujući i razvoj vlastitih aplikacija, sa profesionalnim zaštitarskim osobljem postižemo maksimalan stupanj sigurnosti za naše klijente. Naša integrirana rješenja klijentima pružaju transparentnu i mjerljivu uslugu, usmjerenu na efikasno rješavanje najkompleksnijih sigurnosnih izazova.

Poslovne aktivnosti:

-Tjelesna zaštita,

- Tehnička zaštita,

- CDS,

- Intervencije,

- UCEP - Under Cover Executive Protection,

- Analize i procjene,

- Kontrola pristupa,

- Planovi i protokoli za krizne situacije

Mi vjerujemo da spoj iskustva naših stručnjaka i stalna predanost inovacijama garantiraju visok standard usluga našim partnerima.