AZTEK d.o.o.
Misija AZTEK -a je da svojom stručnošću, sposobnošću i neovisnošću značajno doprinosi razvoju tvrtki, organizacija i ustanova na hrvatskom tržištu kroz pouzdano i vjerodostojno partnerstvo u cilju stvaranja vrijednosti za opće dobro.


Tvrtka AZTEK je nova tvrtka na hrvatskom tržištu za:

 - projektiranje na području informatičko telekomunikacijskih (ICT) sustava i sustava zaštite,

 - savjetovanje na području tehničke realizacije projekata i poslovnog savjetovanja u vođenju procesa nabave, te

 - pružanje usluga na obavljanju svih pratećih poslova potrebnih za potpunu realizaciju nekog investicijskog pothvata.

Izvrsno poznavanje tehnologija, pravnog i regulatornog okvira, sposobnost prepoznavanja poslovnih prilika, prilagodljivost potrebama korisnika i inovativnost naša je konkurentska prednost. Vlastito višegodišnje iskustvo i vrhunsku stručnost djelatnika tvrtke AZTEK, po potrebi nadopunjujemo suradnjom i sa vanjskim specijalistima i tvrtkama formiranjem posebnih stručnih timova čime svojim korisnicima pružamo usluge temeljene na tehnološko i sadržajno optimalnim rješenjima.