Blagoslovljen Božić, zdravu, sigurnu i uspješnu 2021. godinu želi Vam Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora.

Merry Christmas, a safe and successful New Year 2021. wish you Croatian Security Association – Professional Security Chamber.