U hotelu Westin Zagreb u četvrtak 28.04.2022, je svečanim kongresom obilježeno 30 godina privatne zaštite i sigurnosti i 30 godina Hrvatskog ceha zaštitara. Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora uz obljetnicu je organizirala i međunarodni kongres i to kroz promocije, dodjele priznanja i pet panela: Panel predsjednika i osnivača Ceha; Uloga i budućnost privatne zaštite i sigurnosti; Uloga privatne zaštite u konceptu domovinske sigurnosti; Privatna zaštita – 30 godina partner za sigurnost i Tehnička zaštita – jučer, danas, sutra.

 

Pogledaj fotogaleriju!

 

Na početku se uvodno sudionicima obratila Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara slijedećim govorom:

Poštovana generalna direktorice  Konfederacije europskih sigurnosnih  službi, gospođo Catherine Piana; Poštovani direktore ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju  gospodine Holger Haibach; Poštovani predsjedniče Radnog odbora za Koheziju Coess-a, gospodine Riho Lutter; Poštovani ravnatelju Hrvatskog zavoda za norme gospodine Igor Božičević; Poštovani izaslaniče ministarstva unutarnjih poslova RH-Ravnateljstva civilne zaštite gospodine Neven Karas; Poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatske gospodarske komore gospodina Luke Burilovića gospodine Dražen Lučić; Poštovani izaslaniče ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava gospodine Zrinko Petener; Poštovani dekane Visoke policijske škole MUP- RH, gospodine Krunoslav Borovec; Poštovani predstavniče Agencije za zaštitu osobnih podataka gospodine Mario Milner; Poštovane predstavnice i predstavnici  Komora industrije privatne sigurnosti: Predsjednica Komora na Republika Sjeverna Makedonija za Privatno Obezbeduvanje  gospođa Verica Mileska Stefanovska; Predsjednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja gospodin Branko Slak; Generalni Tajnik Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne djelatnosti Srbije- gospodin Aleksandar Nedić; Predsjednik  Komore agencija i unutrašnjih službi zaštite Federacije BIH,– gospodin Muris Prnjavorac; Predsjednik  Asociatia Romana a Industriei de Securitate,– gospodin Gabriel Badea; Poštovani predstavnici Njemačko-hrvatske industrijske i gospodarske komore, Instituta za istraživanje Hibridnih sukoba, Instituta za sigurnosne politike, Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i ASIS – Chapter Hrvatska; Poštovani predstavnici Rotary društva u Hrvatskoj; Poštovane predstavnice i predstavnici  akademske zajednice u RH i zemljama Regije; Poštovane predstavnice i predstavnici medija.

Lidija Stolica

Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara

Posebno mi je zadovoljstvo danas na svečanom obilježavanju 30 godina Ceha pozdraviti sve osnivače Hrvatskog ceha zaštitara, a posebno moje prethodnike predsjednike ujedno i osnivače CEH-a, gdina Ivana Husara, gdina Željka Dobranovića i gdina Damira Funčića kao i sve prethodne podpredsjednike Ceha i članove Upravnih i Nadzornih odbora, više od 100 predivnih ljudi, pionira i vizionara naše struke, koji su svoje vrijeme, svoje znanje, iskustvo, posvetili i ugradili u Hrvatski ceh zaštitara u ovih proteklih 30 godina.

Veliko im ljudsko hvala, jer oni su omogućili i ustrajali na našem putu svih ovih 30 godina da smo danas svi opet ovdje okupljeni na ovoj divnoj obljetnici. Sa posebnim pijetetom sjećamo se i naših dragih kolega, prijatelja i osnivača Ceha zaštitara koji danas više nisu sa nama.

Kratko ću Vas samo podsjetiti povijest Ceha zaštitara: da je Osnivačka skupština Hrvatskog ceha zaštitara održana  18. studenoga 1992. u velikoj dvorani Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Na osnivačkoj skupštini bilo je prisutno 155 gostiju i predstavnika 102 tvrtke iz područja zaštitarstva iz cijele Hrvatske. Prvotno je bilo zamišljeno da će se osnovati udruga samo za područje tehničke zaštite imovine i osoba, da bi na poticaj Ministarstva unutarnjih poslova djelokrug rada udruge bio proširen i na fizičku zaštitu te detektivsku djelatnost. Budući da poduzeća koja se bave tehničkom i fizičkom zaštitom obavljaju djelatnost važnu za zaštitu imovine i osoba prvenstveno u preventivnom smislu, Ministarstvo unutarnjih poslova među prvima je istaknulo potrebu osnivanja udruge zaštitara na razini države. Takva strukovna udruga trebala je biti spona između Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog organa državne uprave za zaštitarsku djelatnost i svih onih koji se tom djelatnošću bave.

Dr.sc. Ivan Husar predložio je ime udruge: HRVATSKI CEH, a ime je odabrao prema starom hrvatskom nazivu za strukovnu udrugu.  Zadnji Ceh bio je ukinut 1872 godine, a 120 godina kasnije ratne 1992. godine osniva se Hrvatski ceh zaštitara. Danas smo posebno ponosni da osnivajući Ceh zaštitara naši osnivači puni entuzijazma i poleta usvojili i novi  naziv za struku zaštitarstvo i naziv zaštitar, koji je prihvaćen koristi se i danas. Do tada je bilo korišten naziv za struku čuvarske usluge i naziv čuvar koji su imali lošu konotaciju, lošu razinu kvalitete, kada se sa nekima nije znalo što u poduzećima, oni bi završili na porti. Toliko ukratko o našoj povijesti, koju ćemo detaljnije predstaviti u Monografiji Ceha zaštitara.

Aktualni Upravni odbor Hrvatskog ceha zaštitara dao prijedlog da se napravi Monografija ceha zaštitara povodom 30 godina i da se u nju uključi i ovaj naš današnji događaj, da se ne zaborave ljudi i sve što smo radili i postigli kroz 30 godina rada. Članice Ceha prihvatile su ovu inicijativu i uključile se u njegovu izradu. Osim tiskane monografije, snimili smo i snimamo danas izjave osnivača Ceha, predsjednike Ceha, članove i Vas pozivamo da dadete kratku izjavu, sve to zajedno sa snimkom ovog kongresa objaviti ćemo na webu Ceha. Sukladno navedenome, svečanu monografiju Ceha javno ćemo promovirati početkom lipnja u Zagrebu, na koju ćemo Vas rado pozvati, da se svi zajedno prisjetimo svih naših trenutaka od osnivanja, razvoja, rada, pa sve do današnjih dana!

Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, dragi prijatelji, u ime članica i članova ceha i svoje osobno ime želim vam svima srdačnu dobrodošlicu na međunarodni kongres i svečano obilježavanje 30 godina privatne zaštite i sigurnosti – 30 godina Ceha zaštitara. Danas živimo u najizazovnijim vremenima ikad za sve nas, globalni su izazovi postignutih vrijednosti društava, sigurnosti  koja pred nas sve postavlja da budemo bolji, da zajednički izgrađujemo kolektivnu otpornost. U ovako izazovnom okruženju izgradnja kolektivne otpornosti od iznimne je važnosti. Međutim, ona zahtijeva solidarnost i političku suradnju na svim razinama: nacionalnoj- između privatnog sektora, javnih tijela i civilnog društva, međunarodnoj – država, internacionalnih organizacija, međunarodnih aktera na svim razinama.

Naša struka već radi praktičan iskorak Protokolom o suradnji između 6 Komora u regiji koji ćemo danas svečano potpisati,  a kojim ćemo jačati našu struku, omogućiti bolje povezivanje, suradnju na dobrobit svih dionika sustava sigurnosti.

U sustavu sigurnosti Europske unije industrija privatne zaštite i sigurnosti uključena je u sustave žurnih službi, posebice u budućoj direktivi o jačanju otpornosti. Snažan socijalni dijalog na kojem počiva Europska unija i aktivna uključenost naše krovne organizacija Coess,  zajedno s Uni Europom daje nam priliku i mogućnost da to ugrađujemo u nacionalno zakonodavstvo i potpuno primjenjujemo u našoj struci, kao snažan alat.

U Republici Hrvatskoj, aktivnim uključivanjem  industrije privatne sigurnosti kao gospodarske sigurnosne djelatnosti u sustav domovinske sigurnosti, jačanjem otvorenog, transparentnog  dijaloga sa nadležnim institucijama poput ministarstva unutarnjih poslova, gospodarstva, rada i drugih udruženja jača se javno-privatno partnerstvo sa svojim sinergijskim učinkom na zaštitu osoba i imovine i podiže razinu sigurnosti i zaštićenosti.

Javno-privatno partnerstvo u mnogim zemljama EU kao potvrđen model nije samo odluka koja će se donijeti određenim pravnim aktom, ona je trajni proces, aktivnog partnerskog odnosa javnog i privatnog sektora, koji se bazira na povjerenju, stručnosti i kvaliteti.

Spomenimo kao malu digresiju partnerstvo struke i potporu u organizaciji i održavanju specijaliziranih sajmova poput Interprotexa od 1995 godine na zagrebačkom velesajmu, te Adria Security Summita koji se po drugi puta održava u Hrvatskoj, u Zagrebu od 5-6. listopada ove godine.

U Republici Hrvatskoj brojni sektori poput turizma, financija, telekomunikacija, kritične infrastrukture, zdravstva, prometa, logistike, trgovine imaju sve veću potrebu za većom razinom profesionalnosti, znanja, specijalizacije za obavljanje poslova u industriji privatne sigurnosti. Prepoznaje se stoga u našoj struci važnost i potreba cjeloživotnog obrazovanja, veće specijalizacije, stjecanja novih znanja, kompetencija i kvalitete. Potrebno je da svi mi zajedno shvatimo da je privatna zaštita sektor koji na prvom mjestu treba imati onaj osjećaj ponosa i želje za radom i sudjelovanju u sigurnosti svih nas u RH  mi možemo i želimo biti dio te jedne velike sigurnosne obitelji.

Konrad Adenauer, bivši njemački Kancelar dao je znakovitu izjavu koja se vrlo često koristi. Izjava je vrlo jednostavna, a zapravo tako snažna: „Sigurnost nije sve, ali sve bez sigurnosti je ništa”

Još jednom od srca zahvaljujem svima vama koji ste danas tu, svim našim osnivačima, predsjednicima i svima koji su omogućili da danas slavimo 30 godina privatne zaštite i sigurnosti i 30 godina Ceha. Zahvaljujem našim pokroviteljima, predavačima, partnerima, donatorima i prijateljima što su podržali održavanje ove svečane jubilarne 30 obljetnice i svima vama koji ste se odazvali na naše pozive u ovolikom broju i dali podršku strukovnom rada cehu za razvoj Hrvatske industrije privatne sigurnosti.

Nakon predsjednice Ceha uvodno su se u svečarskom tonu obratili Catherine Piana, generalna direktorica COESS – Konfederacije europskih sigurnosnih službi, Holger Haibach, direktor ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju i Dražen Lučić, voditelj Odjela za informacijsku sigurnost HGK-a.

Neven Karas

Neven Karas, koordinator za poslove civilne zaštite

U ime ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite dr.s c. Damira Truta, sudionicima se uvodno obratio koordinator za poslove civilne zaštite Neven Karas slijedećim:

„Već duže vrijeme privatna zaštita u svijetu i u Republici Hrvatskoj pripada krugu djelatnosti iz sigurnosnog sektora čije područje rada s primarno uslužne prelazi u dominantno zaštitnu ulogu.

Radi takve, puno važnije i odgovornije uloge, ona se mora permanentno osuvremenjivati i pratiti najnovije tehnološke i organizacijske metodologije primjene zaštite u čemu je Hrvatski ceh zaštitara pokazao veliki doprinos i zalaganje, pri čemu je oko sebe okupljao i dalje okuplja sve relevantne stručne partnere koji mu u tome mogu pomoći, rekao je Karas.

Dosadašnju suradnju Ministarstva unutarnjih poslova s Hrvatskim cehom zaštitara ocijenio je kao uspješnu jer je vođena zajedničkim ciljevima, a to su veća sigurnost građana i njihove imovine te pozicioniranja struke na mjesto u društvu koja joj po važnosti pripada. Uspješna suradnja s cehom zaštitara očekuje se i u budućnosti, pri čemu će MUP pružati svu potrebnu potporu i nastojati biti predvodnik pozitivnih promjena koje će u konačnici osuvremeniti zaštitarsku struku, zaključio je Karas i zaželio uspješno obavljanje svih budućih zadaća.

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice postojanja, dodijeljena su priznanja te je predstavljena monografija Hrvatskog ceha zaštitara za koju je predgovor napisao i ravnatelj dr.sc. Damir Trut, u kojem je naglasio ulogu Hrvatskog ceha zaštitara kao strukovnog lidera u Republici Hrvatskoj koji je upravo svojim dosadašnjim aktivnostima uvelike pridonio razvoju privatne zaštite i stvaranju percepcije o navedenoj struci kao djelatnosti od značaja za opću sigurnost u društvu.

Tijekom dana, načelnik Sektora za inspekcijske poslove Nikola Turkalj sudjelovat će na dvije panel rasprave „Privatna zaštita – 30 godina partner za sigurnost“ i „Tehnička zaštita – jučer, danas, sutra“ posvećeni tjelesnoj i tehničkoj zaštiti.

Hrvatski ceh zaštitara je udruga zaštitarskih tvrtki i pojedinaca kojima je zaštita primarna djelatnost i područje interesa. Ceh promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.“

Nakon uvodnih izlaganja uslijedilo je svečani dio program i uz dodjelu Zahvala ceha zaštitara povodom 30 godina djelovanja: osnivačima, bivšim predsjednicima Ivanu Husaru, Željku Dobranoviću, Damiru Funčiću, Komorama privatne zaštite i organizacijama s kojima Ceh surađuje, svim članicama Ceha. Na kraju svečane dodjele Zahvala Ceha uslijedilo je zajedničko slikanje svih sudionika svečanog obilježavanja 30 godina Ceha.

Panel predsjednika i osnivača Ceha

Neven Martić, Velimir Ostoić, Frano Marušić, Ivan Husar, Željko Dobranović, Damir Funčić i Robert Pažitka.

Uslijedio je prvi Panel predsjednika i osnivača Ceha na kojem su sudjelovali: Ivan Husar, Željko Dobranović, Damir Funčić, Frano Marušić, Velimir Ostoić i Neven Martić, a moderator je bio Robert Pažitka.

Tijekom panela imali smo priliku iz prve ruke čuti kako je nastala inicijativa za osnivanje Ceha, kako je nastao naziv Ceh zaštitara, uz koji entuzijazam i viziju je pokrenuti prvo strukovno udruženje privatne sigurnosti prije 30 godina i sa kojim su se sve izazovima susretali na početku i tijekom rada. Sudionici podijelili su svoja gledišta, iskustva i dali preporuke za daljnji rad i razvoj strukovne Komore privatne zaštite.

Panel o ulozi i budućnosti privatne zaštite i sigurnosti.

II. Panel – dr. Robert Mikac, Catherine Piana, Riho Lutter, Branko Slak, Verica Mileska Stefanovska, Aleksandar Nedić, Muris Prnjavorac i Gabriel Badea

Slijedeći II. Panel bio je o ulozi i budućnosti privatne zaštite i sigurnosti.

Uz moderiranje dr. Roberta Mikca sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, sudionici panela bili su Catherine Piana i Riho Lutter (CoESS), Branko Slak (Komora za razvoj slovenske privatne zaštite), Aleksandar Nedić (Privredna komora Srbije-Udruženje za privatnu zaštitu i ostale uslužne djelatnosti), Muris Prnjavorac (Komora agencija i unutarnjih službi zaštite Federacije BiH), Verica Mileska Stefanovska (Komora za privatnu zaštitu Republike Sjeverne Makedonije) i Gabriel Badea (Rumunjsko udruženje sigurnosne industrije).

U fokusu panela bila su razmjena dobrih praksi i iskustva predstavnika Coess-a i Komora u aktivnostima jačanja položaja i uloge privatne zaštite, te važnost privatne zaštite u nacionalnim sustavima sigurnosti i zaštite, a sukladno novoj Direktivi o jačanju otpornosti.

Kako je naglašeno doista je došlo vrijeme za okupljanje na regionalnoj razini i davanje privatnoj zaštiti mjesto koje joj pripada, te za rad na razmjeni informacija i međusobnoj pomoći, ili kako je rekao gospodin Muris Prnjavorac, Komora agencija i unutarnjih službi zaštite Federacije BiH: „Da naše razlike budu ono što nas spaja“.

Aleksandar Nedić, Verica Mileska Stefanovska, Branko Slak, Lidija Stolica, Muris Prnjavorac i Gabriel Badea

U svrhu zakonskog definiranja međusobne suradnje potpisan je Protokol o suradnji:

Svrha protokola je prvenstveno razmjena stručnih mišljenja, informacija, dobrih praksi i iskustava u području privatne sigurnosti, ali prije svega međusobna podrška i pomoć u poslovnoj suradnji za članove komora i udruženja. Protokol je pripremila Komora za razvoj slovenske privatne zaštite, a potpisnici su: Branko Slak, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Aleksandar Nedić, PKS-Udruženje za privatno obezbeđenje i ostale uslužne djelatnosti, Muris Prnjavorac, Komora agencija i unutrašnjih službi zaštite Federacije BIH, Verica Mileska Stefanovska, Komora na Republika Sjeverna Makedonija za Privatno Obezbeduvanje, Gabriel Badea, Asociatia Romana a Industriei de Securitate i Lidija Stolica, Hrvatski ceh zaštitara.

Panel Uloga privatne zaštite u konceptu domovinske sigurnost

Gordan Akrap, Dragutin Repinc, Ivica Mandić, Filip Dragović i Tonči Prodan

Slijedeći III. Panel bio  je pod nazivom: „Uloga privatne zaštite u konceptu domovinske sigurnosti.

O ovoj važnoj temu u okružju trenutne geopolitičke i sigurnosne situacije u Europi govorili su general u miru Dragutin Repinc (Ministarstvo hrvatskih branitelja RH), Ivica Mandić (Institut za istraživanje hibridnih sukoba), Filip Dragović (Institut za sigurnosne politike) i Tonči Prodan (Ceh zaštitara), a panel je vodio dr. Gordan Akrap.

Između ostalog rečeno je da privatna zaštita, kao preventivna sigurnosna djelatnost nadopunjuje sustav javne sigurnosti, čini ga otpornijim na rizike, povećava se opća razina sigurnost društva u cjelini.  Jačanje otpornosti Kritičnih infrastruktura ostvarit će se koordiniranim sveobuhvatnim nastupom javnog i privatnog sektora, ponajprije sektora privatne zaštite, što je prepoznato u novoj EU Direktivi o jačanju otpornosti koja aktivnije uključuje i privatnu zaštitu.

 

U panelu IV.  “

Panel - Privatna zaštita – 30 godina partner za sigurnost

Ivan Ročić, Ante Perčin, Lidija Stolica, Nikola Turkalj i Davor Solomun

sudjelovali su Ante Perčin (Sokol Security), Ivan Ročić (Securitas Hrvatska), Nikola Turkalj (Ravnateljstvo civilne zaštite – Ministarstva unutarnjih poslova RH), Davor Solomun, (Visoka policijska škola-Policijska akademija MUP-a RH), a moderator je bila Lidija Stolica, predsjednica Ceha.

Teme panela su bile: koje su bile najveće promjene i utjecaji na tjelesnu zaštitu u 30 godina, prate li ove promjene  razina znanja i vještine zaštitara i njihovi materijalni uvjeti, kolektivni ugovor za privatnu zaštitu, te što nas očekuje u tjelesnoj zaštiti u budućem razdoblju.

Tehnička zaštita jučer-danas-sutra

Matija Mandić, Krešimir Paić, Krešimir Marušić, Renata Dončević, Danijel Jerković i Antun Krešimir Buterin

U Panelu V. pod nazivom :„Tehnička zaštita jučer-danas-sutra“ sudjelovali su Krešimir Marušić (Tehnozavod Marušić), Krešimir Paić (Eccos inženjering), Danijel Jerković (Bosch sigurnosni i zaštitni sustavi), Antun Krešimir Buterin (Hikvision Europe), Renata Dončević (Alarm automatika) i moderator i sudionik je bio Matija Mandić (KING ICT).

Od vodećih ljudi u tehničkoj zaštiti i predstavnicima MUP-a mogli smo čuti o sadašnjim prilikama i izazovima u radu tehničke zaštite. Glavni dio panela bio je posvećen budućem djelovanju i sve većoj ulozi i važnosti tehničke zaštite u integriranim sustavima nacionalne i međunarodne sigurnosti, novim sigurnosnim izazovima i potrebi snažnijeg povezivanja i svih dionika, posebice edukacije i razmjene znanja i iskustava.

Nakon radnog dijela Kongresa, svi sudionici okupili su se na zajedničkom koktelu u dvorani Maksimir, te nakon toga uslijedio je svečani ručak u Kristalnoj dvorani hotela Westin uz prigodnu muziku i svečarsku tortu povodom 30 godina Ceha.

Pogledaj fotogaleriju!

Stranica kongresa: MEĐUNARODNI KONGRES I SVEČANO OBILJEŽAVANJE: “30 GODINA PRIVATNE ZAŠTITE I SIGURNOSTI – 30 GODINA CEHA ZAŠTITARA“
Foto: Martina Cvek