Kontakt  
Predsjednik Ceha  

KONFERENCIJA: „PRIVATNA ZAŠTITA 2016.“

Confederation of Europen security Services CoESS

Miinistarstvo unutarnjih poslova RH

 

Hrvatski ceh zaštitara

Udruga tehničke zaštite 

Udruga projektanata zaštite

Udruga tjelesne zaštite 

Hrvatska udruga bankarsko novčarske zaštite

Udruga unutarnjih zaštitarskih službi

 Hrvatska udruga menadžera sigurnosti

 Časopis Zaštita

 
 
      Naslovnica      
 
     Obavijest za članice i članove Hrvatskog ceha zaštitara

Izborna skupština Hrvatskog ceha zaštitara-HCZ  održati će se u četvrtak  19. siječnja 2017.  s početkom u 15.00 sati u Dvorani „CRES“ Kongresni centar Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb (ulaz za Gastro Globus)

U nastavku se nalaze:


- Poziv na Izbornu Skupštinu HCZ-a 2017

- Kandidacijska lista za Izbornu Skupštinu HCZ-a 2017

 

Za detaljnije informacije molimo da se javite u Hrvatski ceh zaštitara na e-mail: hcz@hcz.hr, tel: 01/5635-580.

_________________________________________________________________________________USPJEŠNO ODRŽAN 2. ADRIA SECURITY SUMMIT 2016.- HRVATSKI CEH ZAŠTITARA  STRUKOVNI PARTNERNa slijedećem linku možete pogledati kako je protekao Adria Security Summit 2016, te pregledati video prezentaciju Summita 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatski ceh zaštitara partner / Croatian Security Association-CSA -Partner
CRANS MONTANA FORUM: 18 HOMELAND & GLOBAL SECURITY FORUM, 19-21. listopad 2016., Brisel, Belgija
The Crans Montana Forum organises its 18th Homeland & Global Security Forum in Brussels, from October 19 to 21, 2016. 

Za članice i članove HCZ osigurani posebni uvjeti!!

DETALJNIJE INFORMACIJE.......
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatski ceh zaštitara partner

 Za članice i članove HCZ osigurani posebni uvjeti!!

DETALJNIJE INFORMACIJE.......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 


 

                                                               INFORMACIJE I PRIJAVE.......------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Predmet: Očitovanje Hrvatskog ceha zaštitara povodom napada na zaštitara

Svjedoci smo još jednog brutalnog napada na imovinu,  živote građana i zaštitare koji su izloženi
na prvoj crti obrane kod kriminala. Zahvaljujući prisebnosti, visokoj razini stručnosti,  profesionalnosti, adekvatnoj opremljenosti i poštivanju pravila struke izbjegnute su teže posljedice.

Gospodin Pave Kumarić, vrhunski je zaštitar, iskusan uvaženi kolega, predsjednik Udruge ujedinjeni hrvatski zaštitari s kojim HCZ ima korektnu suradnju  i bliske stavove u cilju podizanja zaštitarske struke na višu razinu profesije.
Kolega Pave Kumarić posebno se zalaze za podizanje spomen ploče poginulim kolegama zaštitarima, u čemu ima punu podršku HCZ-a, te kao strukovna udruga žalimo što je i on upravo stradao izlažući svoj život i zdravlje štiteći imovinu i živote ljudi koji su mu povjereni.
Nadamo se, da će se brzo oporaviti, a počinitelji biti uhićeni i kažnjeni.

Hrvatski ceh zaštitara
Damir Funčić
predsjednik


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USPJEŠNO ODRŽAN ADRIA SECURITY SUMMIT - HRVATSKI CEH ZAŠTITARA  STRUKOVNI PARTNER
Predsjednik HCZ-a održao izlaganje o stanju i perspektivama privatne zaštite u RH, a predstavnici pojedinih članica HCZ-a
održali stručna izlaganja na Summitu.

Na slijedećem linku možete pogledati kako je protekao Adria Security Summit, te pregledati brošuru Summita


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivnosti članica HCZ-a
ODRŽANA RADIONICA O TEHNIČKOJ I MEHANIČKOJ ZAŠTITI  POVODOM ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA
 

U organizaciji  članica HCZ-a tvrtki Alarm automatika i Salon bankarske opreme i sudjelovanje predstavnika  Ministarstva unutarnjih poslova i tvrtke Hrvatska lutrija održana je 30. lipnja 2015. u zagrebačkom hotelu Panorama interaktivna radionica pod nazivom:
"Zaštita novčarskih institucija s naglaskom na mehaničku i tehničku zaštitu"
Na radionici se okupilo preko 100 sudionika, obveznika novog Zakona o zaštiti novčarskih institucija.
Cijeli članak o održanoj radionici pogledajte
OVDJE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODRŽAN SASTANAK HRVATSKIH I SLOVENSKIH PREDSTAVNIKA PRIVATNE ZAŠTITE
 

U  slovenskoj  Komori privatne zaštite (Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja) održan je u srijedu 06. svibanj 2015. godine sastanak hrvatskih i slovenskih predstavnika privatne zaštite.
Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, gospođa Ines Krajčak, gospodin Sandro Šegedin i predstavnici Hrvatskog ceha zaštitara gospodin Damir Funčić i gospodin Neven Martić
posjetili su Zbornicu u svrhu upoznavanja s primjerima dobre prakse i pozitivnih iskustava u pripremi zakona u Sloveniji.

Na održanom sastanku pod vodstvom Zbornice prezentirano je pravno uređenje i djelovanje Komore i njezinih organizacijskih jedinica i suradnja s regulatorom privatne sigurnosti, Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Slovenije.

U ime Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije sastanku su sudjelovali gospodin mr. mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policiju i druge sigurnosne poslove,
gospodin mag. Ivan Celestina, voditelj Sektora za privatnu zaštitu i općinska redarstva i gospodin mag. Mitja Perko, glavni inspektor Inspektorata unutarnjih poslova.

Razmjena iskustava i prezentacije uređenja privatne sigurnosti u Sloveniji su važne informacije koje će pomoći hrvatskim predstavnicima, jer je upravo u pripremama novi Zakon o privatnoj zaštiti.


     SREČANJE SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH PREDSTAVNIKOV ZASEBNEGA VAROVANJA


Na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je v sredo, dne 6.5.2015 potekalo srečanje slovenskih in hrvaških predstavnikov zasebnega varovanja. Predstavnika hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve ga. Ines Kranjčak in g. Sandro Šegedin ter Hrvaškega ceha zaštitara g. Damir Funčić ter g. Neven Martić so Zbornico obiskali z namenom seznanitve s primeri dobrih praks in pozitivnih izkušenj pri pripravi zakona v Sloveniji.
Na sestanku pod vodstvom Zbornice je bila predstavljena ureditev delovanja Zbornice, njene organizacijske enote ter sodelovanje z regulatorjem zasebnega varovanja, Ministrstvom za notranje zadeve. V ta namen so se sestanka udeležili tudi g. mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, g. mag. Ivan Celestina, vodja sektorja za zasebno varstvo in občinska redarstva pri MNZ ter g. mag. Mitja Perko, glavni inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve.
Izmenjava izkušenj ter predstavitev ureditve zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji so bile pomembne informacije, ki bodo v pomoč hrvaškim predstavnikom, saj ravno v tem času pripravljajo nov zakon za področje zasebnega varovanja

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hrvatski ceh zaštitara dao je svoje očitovanje na Odluku Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koju dajemo u cijelosti u nastavku ovog teksta.


"Hrvatski ceh zaštitara-HCZ neugodno je iznenađen stavom i Odlukom AZTN-a, jer ne postoje činjenice i dokazi o udruživanju u kartel, niti dogovoru o minimalnim cijena usluga privatne zaštite (postojanju zabranjenog sporazuma u smislu odredbe čl. 8. st.1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja-a) objavljenog na web stranicama AZTN-a (www.aztn.hr) 08.04.2015.
 
Također visina izrečene kazne je drakonska i nezabilježena u povijesti djelovanja AZTN-a, posebice jer se temelji isključivo na novinskim člancima, što smatramo neutemeljenim.
 
U prilog tome da dogovora nije ni bilo je drastičan pad prihoda, cijena, plaća, što je mnoge zaštitarske tvrtke odvelo u predstečajne nagodbe, stečaj, pri tome koliko raspolažemo informacijama, da AZTN nije pokrenuo niti jedan postupak protiv tvrtki koje nelojalnom konkurencijom, damping cijenama narušavaju tržišnu utakmicu.
 
Također, koliko nam je poznato, nije poduzet niti jedan korak da se iz tržišne utakmice isključe oni koji ne plaćaju zaposlenike, dobavljače, obveze prema državi u vidu poreza i doprinosa, već neometano svojim aktivnostima dodatno urušavaju tržište.

- nastavak -

 

Hrvatski ceh zaštitara otvoren je za dijalog i aktivnu suradnju, kako sa svim svojim članovima tako i sa svim relevantnim, institucijama, tvrtkama, udrugama, pojedincima kojima je u interesu
očuvanje djelatnosti privatne zaštite, postignutih standarda i daljnji razvoj sigurnosti osoba i imovine u Republici Hrvatskoj.

 Hrvatski ceh zaštitara upućuje poziv za aktivnu suradnju na:
- Vijeće strukovnog udruženja istražnih i zaštitarskih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
- Hrvatsku udrugu poslodavaca- HUP
- Republički sindikat radnika Hrvatske (RSRH) -sektor RSRH - Zaštita
- Hrvatsku udrugu menadžera sigurnosti-HUMS
- Ministarstvo unutarnjih poslova-MUP RH
- Ministarstvo gospodarstva RH –Upravu za sustav javne nabave
- Ujedinjene Hrvatske zaštitare -UHZ
- Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja-AZTN
- Medije: Zaštitu, AS ADRIA, Lider, Poslovni dnevnik, Svijet sigurnosti, Best banking te ostale medije
 
Ured HCZ-a
Zagreb, 15.04.2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ODRŽANA KONFERENCIJA PRIVATNA ZAŠTITA 2014.


 

 Više informacija....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hrvatski Ceh zaštitara osnovan je 1992. godine kao strukovna udruga onih koji se bave tehničkom zaštitom, fizičkom zaštitom i detektivskom djelatnošću u Republici Hrvatskoj.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine, članovi Ceha preustrojavaju se 1997. godine u četiri strukovne udruge sukladno granama zaštitarstva kojima se bave.
Istovremeno učlanjuju se u Savez udruga koji zadržava ime prethodne zajedničke udruge: Hrvatski Ceh zaštitara. To su:

Ceh je nastao kao rezultat potrebe ljudi koji se bave zaštitarstvom da kroz vlastitu strukovnu udrugu rade na promidžbi zaštitarstva u Republici Hrvatskoj i za Republiku Hrvatsku i da imaju organizaciju koja će zastupati, usklađivati
i štititi njihove zajedničke interese pred državnim i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Ceh u skladu sa Statutom:
- promiče djelatnost zaštite osoba i imovine
- surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri rješavanju pitanja iz područja zaštite imovine i osoba, utvrđivanju i provođenju sigurnosne politike od značenja za Republiku Hrvatsku i u stvaranju uvjeta za njeno osiguranje i provođenje.
- donio je Kodeks zaštitarske etike kojim se utvrđuju obvezatne norme ponašanja kojih su se u svom poslovanju, djelovanju i međusobnim odnosima dužni pridržavati članovi Ceha
- izdaje stručna glasila, publikacije, zbornike radova i druge oblike izdavačke djelatnosti
- organizira tribine, seminare, tečajeve, simpozije, konferencije, prezentacije, izložbe i druge skupove bilo samostalno ili u suradnji s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama
- potiče izradu pravilnika, normi i drugih propisa iz područja zaštite imovine i osoba
- izrađuje ekspertize i organizira stručne posjete te školovanje kadrova.

Kroz tako postavljene ciljeve Ceh organizira i izvodi niz aktivnosti kroz koje:
- zalaže se da se poslovi iz područja zaštitarstva obavljaju s odgovarajućom razinom profesionalne etike i s visokom kvalitetom proizvoda, naprava sustava i usluga
- preuzima akcije promocijskog i reklamnog karaktera koje pomažu pozitivnom označavanju lika članova i području njihova rada
- prikuplja i obrađuje literaturu, knjige, časopise, propise, novosti i druge podatke u cilju razvoja informativne aktivnosti Ceha
- radi na afirmaciji i prepoznatljivosti Ceha u zemlji i inozemstvu ostvarivanjem većeg broja kontakata sa značajnim osobama i uspostavljanjem suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama
- radi na podizanju zaštitarske kulture svojih članova, te postojećih i budućih korisnika zaštite.

     
 
    www.hcz.hr designed & developed by globaldizajn